Rrëfime për të Dërguarit e Allahut (prej Ademit deri tek Isai Paqja qoft mbi Ta)

CHF35.90

5 stok

Rrëfime mbi Pejgamberët është simbol përpjekëve modeste për tu pasuruar libraria islame shqipe dhe që lexuesit shqipëfolës ti ofrohet edhe një vepër nga historia e ndritshme islame, e cila nis me fillimin e jetës në tokë.

Category:

Titulli: Rrëfime për të Dërguarit e Allahut (prej Ademit deri tek Isai Paqja qoft mbi Ta)
Autori: Hafidh Ibën Kethir
Botoi: Gjurma
Libri ka 690 faqe.

Rrëfime mbi Pejgamberët është simbol përpjekëve modeste për tu pasuruar libraria islame shqipe dhe që lexuesit shqipëfolës ti ofrohet edhe një vepër nga historia e ndritshme islame, e cila nis me fillimin e jetës në tokë.

Kategoritë

Rrëfime për të Dërguarit e Allahut (prej Ademit deri tek Isai Paqja qoft mbi Ta)