Rrëfime që udhëzojnë

CHF10.00

11 stok

Si u nisa rrugës së vërtetë

Titulli: Rrëfime që udhëzojnë
Autorë: Amër Halid
Përktheu: Ismail Rcxhepi
Redaktor profesional: Mr. Sadik Mehmeti
Redaktor gjuhësor: Dr. Hysen Matoshi
Shtypi: FOCUS PRINT
Mbikëqyrës i shtypit: Imer Gogjufi
Për botuesin: Bashkim Avdiu
Botues: SIRA

Si u nisa rrugës së vërtetë

Ne jetën e secilit njeri ekzistojnë çaste dhe situata që shpijnë ne të mirë dhe në të keqe. Ka njerëz që i injorojnë ato çaste dhe e kalojnë jetën pa ndonjë cak a qëllim. Ka edhe të tillë që e kanë njohur qëllimin e jetës. Te ndokush fjalët që i dëgjon, pamjet që i sheh, dhuntitë që Allahu ia ka dhuruar, sfidat që e sprovojnë…lënë përshtypje të forte. Këto gjëra bëhen shtytëse për zgjim dhe paraqesin kthesë ne jetën e tij, ose te saj. Zgjohu dhe fillo ta hulumtosh atë që e bën kthesën. Personin e tillë Allahu e udhëzon dhe e ndihmon ta gjejë rrugën e vërtetë.
Kisha dashur të shoh se si njerëzit kanë ndryshuar dhe janë nisur rrugës së vërtetë. Në Kur’an kam gjetur mjaft shembuj që na mësojnë për ndërrmarjet e të tjerëve. Pasi i kam analizuar të gjithë këta shembuj dhe i kam kuptuar momentet e kthesës së njerëzve, më është bërë e qarte se mënyra më e mirë që të ecësh Rrugës se vërtetë është përmes dëgjimit dhe kuptimit të tregimeve për ndryshimin e njerëzve të tjerë, sepse mënyra e tillë e udhëtimit të tyre është edhe udhëzimi imi yt.

Kategoritë

Rrëfime që udhëzojnë