Rrëfime të këndshme nga thesari i muslimanëve

CHF23.90

1 stok

Në historinë e njerëzimit nuk njihet asnjë popull që i ka dhënë njerëzimit më shumë sesa muslimanët. Në historinë e njerëzimit nuk njihet asnjë qytetërim që ti ketë përfshirë qytetërimet e tjera dhe ti ketë transformuar ata sikur qytetërimi islam. Shteti islam shtrihej mbi tre kontinente. Shumë kultura dhe popuj të ndryshëm e përqafuan fenë islame.

Titulli: Rrëfime të këndshme nga thesari i muslimanëve
Titulli në origjinal: Bakatul vurudin-nedireh min hikajatil musliminel’atireh
Autori: Ibrahim Al Na’mah
Përktheu: Agim Avdiu
Lekturoi: Agim Avdiu
Redaktura teknike: Muhamed Bajrami
Botoi: Orienti

Në historinë e njerëzimit nuk njihet asnjë popull që i ka dhënë njerëzimit më shumë sesa muslimanët. Në historinë e njerëzimit nuk njihet asnjë qytetërim që ti ketë përfshirë qytetërimet e tjera dhe ti ketë transformuar ata sikur qytetërimi islam. Shteti islam shtrihej mbi tre kontinente. Shumë kultura dhe popuj të ndryshëm e përqafuan fenë islame.

Muslimanët e parë na kanë lënë një thesar që edhe sot e kësaj ditë jep një kontribut të cmueshëm për besimtarët. Ky thesar është historitë dhe jetët e tyre personale. Morali i tyre nuk mbeti në kufinjt e një krahine por ai u përhap në të gjithë botën islame. Morali i tyre nuk mbeti vetëm në një kohë të caktuar por vazhdon edhe sot e kësaj dite të na udhëheqë dhe orientojë në morale të mira. Pra me anë të këtij libri do të zbulojmë pjesë të këtij thesari që ka me mijëra vite që jep dhe kurrë nuk mbarohet.

Kategoritë

Rrëfime të këndshme nga thesari i muslimanëve