Rregullat e fejesës e të martesës dhe detyrimet e bashkëshortësisë

CHF7.90

10 stok

Duke u nisur nga pikëpamja e Islamit që ka ndaj qenies, jetës dhe njeriut, fillova të shkruaj librin me titull “Rregullat e fejesës e të martesës dhe detyrimet e bashkëshortësisë” me qëllim që t’i bëhet e ditur atij që do ta kuptojë se Islami nuk ka lënë asnjë anë që ka të bëjë me njeriun pa i dhënë një sistem të caktuar dhe zgjidhjet për këtë, me qëllim që personaliteti i tij të baraspeshohet dhe të përsoset për t’i kryer detyrat dhe përgjegjësitë sa më mirë!

Category:

Titulli: Rregullat e fejesës e të martesës dhe detyrimet e bashkëshortësisë
Titulli i origjinalit: “Adabul hitbeti vez-zefae ve hukukuz-zevxhejn”
Autor: Abdullah Nasih Ulvan
Përktheu nga arabishtja: Zulqufi Asllani
Lektor: Armanda Doçi
Recensues: Bekim Sulejmani
Redaktor: Abdurrahman Asllani
Radhitja kompjuterike: Florim Fazliji
Boton: Sh.B.”ASR” – Tetovë
Shtypi: Focus-Shkup

Duke u nisur nga pikëpamja e Islamit që ka ndaj qenies, jetës dhe njeriut, fillova të shkruaj librin me titull “Rregullat e fejesës e të martesës dhe detyrimet e bashkëshortësisë” me qëllim që t’i bëhet e ditur atij që do ta kuptojë se Islami nuk ka lënë asnjë anë që ka të bëjë me njeriun pa i dhënë një sistem të caktuar dhe zgjidhjet për këtë, me qëllim që personaliteti i tij të baraspeshohet dhe të përsoset për t’i kryer detyrat dhe përgjegjësitë sa më mirë!

Vëllezër dhe motra të mi të dashur, pasi të lexoni këtë libër që përmban qëndrimin e Islamit lidhur me rregullat e fejesës e të martesës dhe detyrimet e bashkëshortësisë, do t’u bëhet i qartë sistemi dhe zgjidhja që jep Islami….

Pas gjithë këtyre sqarimeve s’do të shihni rrugëdalje tjetër pos asaj që ti praktikoni rregullat që jep Islami lidhur me fejesën, martesën dhe sjelljet ndaj bashkëshortit dhe bashkëshortes.

Kategoritë

Rregullat e fejesës e të martesës dhe detyrimet e bashkëshortësisë