Rruga drejt Allahut

CHF5.00

S’ka stok

Para fillimit të Fillimeve ishte Allahu, asgjë tjetër me Të dhe asgjë pos Tij. Me qenie e Tij është i pavarurnga çdo gjë, pos Tij, të gjitha gjërat pos Tij varen prej Tij. Ishte vetëm Ai. Kurani hap perden para ekzistimit të gjithësisë, para pamjes madhështore, më të madhe se fuqia e mendjes që ta kuptojë, por jo më të madhe se fuqia e zemrës për të kuptuar fjalët e Lavdoplotit: ‘’ Kurse froni i Tij ishte mbi ujë’’ ( Hud, 7 )

Category:

Titulli: Rruga drejt Allahut
Titulli i origjinalit: Et-Tariku ilellahi
Autorë: Ahmed Behxhet
Kryeredaktor i botimeve: Zekerija Abdullahu
Redaktor: Muharrem Haziri, teolog
Redaktura gjuhësore: Prof. Islam Osmani
Radhitja kompjuterike: Kurora Ars – Gjilan
Botues: OJQ ‘‘Drita Gjilan‘‘ – Gjilan
Redaksia e revistës ‘‘Driata e jetës‘‘
Shtypi: Focus Print – Shkup

Para fillimit të Fillimeve ishte Allahu, asgjë tjetër me Të dhe asgjë pos Tij. Me qenie e Tij është i pavarurnga çdo gjë, pos Tij, të gjitha gjërat pos Tij varen prej Tij. Ishte vetëm Ai. Kurani hap perden para ekzistimit të gjithësisë, para pamjes madhështore, më të madhe se fuqia e mendjes që ta kuptojë, por jo më të madhe se fuqia e zemrës për të kuptuar fjalët e Lavdoplotit: ‘’ Kurse froni i Tij ishte mbi ujë’’ ( Hud, 7 )

Kategoritë

Rruga drejt Allahut

CHF5.00