Rruga e udhëzimit

CHF8.00

S’ka stok

Ky është një libër të cilin Ibën Kajim El.Xhevzi ia dërgoi njërit prej vllëzüerve të tij mbi rrugën e udhëzimi dhe se si arrihet ajo.

Category:

Titulli: Rruga e udhëzimit
Tutulli i origjinalit: The path to guidance
Autorë:Ibën Kajim El.Xhevzi
Përkthyes: Ebu Jahja
Për botuesin: Arben Idrizi
Redaktorë gjuhësore: Besnik Hamiti
Redaktura fetare: Rexhep Memishi
Realizimi kompjuterik: Besnik Hamiti
Botues: Klubi Studentor
Shtypi: Fokus Print – Shkup

Ky është një libër të cilin Ibën Kajim El.Xhevzi ia dërgoi njërit prej vllëzüerve të tij mbi rrugën e udhëzimi dhe se si arrihet ajo.

Kategoritë

Rruga e udhëzimit

CHF8.00