Rruga pa kthim

CHF26.00

17 stok

Vdekja është vërtet ngjarje e tmerrshme për çdo individ. Allahu i lartësuar, ka përcaktuar që gjithçka që është e gjallë një ditë do të vdesë. Allahu i lartësuar, ka thënë:
“Gjithçka që është në Tokë është kalimtare, do të mbetet vetëm fytyra e Zoti tënd, Lavdiplotit dhe Fisnikut.” (Rrahman 26-27)
‘’Ata pastaj do të kthehen te Allahu, Zoti i tyre i Vëtim e i Vërtetë. Vetëm Ai do të pyesë dhe Ai do të pyesë dhe Ai bën llogaritjen më të shpejtë‘‘

Category:

Titulli: Rruga pa kthim
Autori: Dr. Aid ibën Abdullah el-Karni
Përktheu nga gjuha arabe: Gazmend Terziqi
Lektor: Sylejman Selimi
Redaktor: Agron Terziqi
Redaktura gjuhësore: Zekerija Abdullahu
Boton: Gami – botime
Shtypi: Grafing, Prishtinë“

Vdekja është vërtet ngjarje e tmerrshme për çdo individ. Allahu i lartësuar, ka përcaktuar që gjithçka që është e gjallë një ditë do të vdesë. Allahu i lartësuar, ka thënë:

“Gjithçka që është në Tokë është kalimtare, do të mbetet vetëm fytyra e Zoti tënd, Lavdiplotit dhe Fisnikut.” (Rrahman 26-27)

‘’Ata pastaj do të kthehen te Allahu, Zoti i tyre i Vëtim e i Vërtetë. Vetëm Ai do të pyesë dhe Ai do të pyesë dhe Ai bën llogaritjen më të shpejtë‘‘

“Atyre që kanë besuar dhe duke i parë ata kanë besuar edhe fëmijët e tyre, do ti bashkojmë fëmijët e tyre me ta, kurse veprat e tyre nuk do ti pakësojmë aspak – çdo njeri është vetë përgjegjës për atë që e kryen.” (Kuran)

‘‘Nxitni ata që janë në prag të vdekjes të deklarojnë fjalët: La ilahe ilallah‘‘ (Hadith)

“Vdekja e ka demaskuar këtë botë, dhe nuk i ka lënë askuit me mend hapësir për festë dhe argitim.” Hasan el-Basri

O ti qi ndërton, por njëkohësisht botën e rrënon, për Allahun, kush veç mund të ndërtojë shtëpi në botën tjetër.
O ti që përpiqesh, të grumbullosh sa më shumë pasuri, pusho pak, në këtë mënyrë shpirtin e mbush me pikëllim.
O ti përpiqesh trupin tënd ta kënaqesh, ndaj vuan që bën vetëm atë që do të sjell dështim.
Andaj përkushtoju shpirtit dhe përpiqu të përsosesh, ngase ti në bazë të shpirtit dhe të trupi, je njeri. ( Poezi )

Përmbajtja e librit:

MOMENTI I FUNDIT

MOMENTET E FUNDIT TË JETËS SË MEKATARIT, VDEKJA ESHTË KËSHILLTAR I MJAFTUESHËM, KUR TË LËSHOJNË NË VARR, VIZITA E VARREZAVE,DISPOZITAT E SHERIATIT QË E TRAJTOJNË, VDEKJEN DHE CEREMONITË QE PRAKTIKOHEN PAS KËSAJ, A I LEJOHET NJERIUT TA DËSHIROJE VDEKJEN, VAJTIMI DHE TË QARËT PËR TË VDEKURIN, DITËN KUR DO TË NGRIHEN NGA VARRET, NDËRSA DO TË VINI TE NE NJE NGA NJE, VUAJTJA MADHE, RRUGA E GJELBËR, KERKUESIT E XHENETIT, E SYNOJMË XHENETIN, SHTËPIA E PERJETESISË, SHTËPIA E QËNDRIMIT TË PËRHERSHËM, ZJARRI I XHEHENEMIT etj…..

Kategoritë

Rruga pa kthim