Rrugëtimi i Shpirtit

CHF8.90

16 stok

Ky libër është një përmbledhje e shkrimeve që janë botuar në revistën tonë të përmuajshme “Shebnem”. Këtu do të gjeni një pjesë të parimeve të rëndësishme islame që duhen përvetësuar për të bërë një jetë të devotshme, të zbukuruar me sinqeritet dhe përkushtim në bazë të dashurisë dhe urtësisë. Me qëllim që shpirti ynë t’i përvetësojë sa më mirë këto parime, jemi munduar që të gjitha temat t’i shpjegojmë shkurt dhe në mënyrë të përmbledhur me anë të tregimeve historike dhe biografive të profetëve, sahabëve fisnikë, dijetarëve, të urtëve dhe njerëzve të dashur të Allahut.

Titulli: Rrugëtimi i Shpirtit
Titulli origjinal: Gönül Yolculuğu
Autor: Osman Nuri Topbash
Përktheu: Ilir Hoxha
Redaktor: Zija Vukaj
Kryeredaktor: Alban Kali
Formati: 5.4 x 7.9
Design: Bledar Xama
Faqe: 198
Botues: Progresi Botime

Ky libër është një përmbledhje e shkrimeve që janë botuar në revistën tonë të përmuajshme “Shebnem”. Këtu do të gjeni një pjesë të parimeve të rëndësishme islame që duhen përvetësuar për të bërë një jetë të devotshme, të zbukuruar me sinqeritet dhe përkushtim në bazë të dashurisë dhe urtësisë. Me qëllim që shpirti ynë t’i përvetësojë sa më mirë këto parime, jemi munduar që të gjitha temat t’i shpjegojmë shkurt dhe në mënyrë të përmbledhur me anë të tregimeve historike dhe biografive të profetëve, sahabëve fisnikë, dijetarëve, të urtëve dhe njerëzve të dashur të Allahut.

Kategoritë

Rrugëtimi i Shpirtit