Sahabët e përgëzuar me Xhenet

CHF24.90

9 stok

‘Sahabët e përgëzuar me Xhenet’, shembujt më të mirë për ju dhe fëmijët tuaj. Dhjetë libra! Prijëtarët e umetit, dhe më të afërmit e Pejgamerit a.s. Allahu i madhërishëm na takoftë me ta!

Titulli: Sahabët e përgëzuar me Xhenet
Autorë: Hilal Kara dhe Abdullah Kara
Faqe: 10 Pjesë (992 f.)
Formati: A5
Viti i botimit: 2021

‘Sahabët e përgëzuar me Xhenet’, shembujt më të mirë për ju dhe fëmijët tuaj. Dhjetë libra! Prijëtarët e umetit, dhe më të afërmit e Pejgamerit a.s. Allahu i madhërishëm na takoftë me ta!

  1. Ebu Bekri r.a. Miku më i afërt i Pejgamberit a.s.
  2. Omeri r.a. Miku më i guximshëm i Pejgamberit a.s.
  3. Othmani r.a. Miku më i ndershëm i Pejgamberit a.s.
  4. Ali r.a. Miku hero i Pejgamberit a.s.
  5. Sa’d bin Ebi Vekas r.a. Miku trim i Pejgamberit a.s.
  6. Ebu Ubejde bin Xherrah r.a. Miku modest i Pejgamberit a.s.
  7. Abdurrahman bin Auf r.a. Miku i besueshëm i Pejgamberit a.s.
  8. Talha bin Ubejdullah r.a. Miku bujar i Pejgamberit a.s.
  9. Zubejr bib Avam r.a. Miku i zgjuar i Pejgamberit a.s.
  10. Said bin Zejd r.a. Miku flijues i Pejgamberit a.s.

Kategoritë

Sahabët e përgëzuar me Xhenet

Sahabët e përgëzuar me Xhenet