Sahihu-L-Buhari, Përmbledhje e Haditheve nga Buhariu me komentim e Ibnul Haxherit

CHF22.00

S’ka stok

“Ne të frymëzuam ty (o Muhamed) me shpallje, ashtu siç frymëzuam me shpallje Nuhun dhe profetët pas tij.” (Nisa, 163-166)

Category:

Titulli: Sahihu-L-Buhari, Përmbledhje e Haditheve nga Buhariu me komentim e Ibnul Haxherit
Autor: Muhamed ibn Ismail el-Buhari
Përktheu: Agim Avdiu
Krahasoi me origjinalin: Ali Shabani
Redaktor gjuhësor: Rolan Hysa
Redaktor teknik: Suhejb Xhemaili
Botues: Jasir Asllani
Botues: Sh. B. Lebejke

“Ne të frymëzuam ty (o Muhamed) me shpallje, ashtu siç frymëzuam me shpallje Nuhun dhe profetët pas tij.” (Nisa, 163-166)

Kategoritë

Sahihu-L-Buhari, Përmbledhje e Haditheve nga Buhariu me komentim e Ibnul Haxherit

CHF22.00