Sahihu Muslim II, version i shkurtuar

CHF32.00

2 stok

Ky është versioni i shkurtuar nga Imam Mundhiriu dhe përmban hadithet prej 571 deri 1155.

Category:

Titulli: Sahihu Muslim II, version i shkurtuar
Përgatiti: Imam Zekijudin el-Mundhiri
Përktheu: Prof. Asllan A. Murati
Redaktor profesional: Fitim Flugaj
Redaktor gjuhësor: Dr. Mehmet Halimi
Shtypi: FOCUS PRINT
Mbikëqyrës i shtypit: Imer Gogjufi
Për botuesin Bashkim Avdiu
Botues: SIRA Prishtinë

Ky është versioni i shkurtuar nga Imam Mundhiriu dhe përmban hadithet prej 571 deri 1155.

Ndër kapitujt që përmbledh ky libër janë edhe: Kapitulli mbi agjërimin, kapitulli për Itikafin, kapitulli i haxhit, kapitulli për kurorëzimin, kapitulli i shkurorëzimit, kapitulli i shitblerjes, kapitulli i trashëgimisë, kapitulli për ngjarjet nga ekspeditat luftarake të të Dërguarit a.s. etj.

Kategoritë

Sahihu Muslim II, version i shkurtuar