Sakru Kurejsch, Komplet von 5 DVD – Fajkoi Kurejsh, Filmi komplet prej 5 DVD

CHF50.00

S’ka stok

In diesem Film wird die Reale Geschichte von den Chalifaten erzählt. Der Untergang von Emewiten und der Aufstieg von den Abasiden. Der Film ist in Arabische Sprache mit Albanischem Untertitel. Der Film dauert cirka 18 Stunden (5 DVD).

Në këtë film paraqitet historia e Halifatit të Emevitet, rënia e tyre dhe ngritja e Halifatit të Abasidëve. Fimi është në gjuhën Arabe me përkthim me titra në gjuhën Shqipe. Filmi përbëhet nga 5 DVD dhe i tërë filmi zgjatë mbi 18 Orë.

 

 

In diesem Film wird die Reale Geschichte von den Chalifaten erzählt. Der Untergang von Emewiten und der Aufstieg von den Abasiden. Der Film ist in Arabische Sprache mit Albanischem Untertitel. Der Film dauert cirka 18 Stunden (5 DVD).

Në këtë film paraqitet historia e Halifatit të Emevitet, rënia e tyre dhe ngritja e Halifatit të Abasidëve. Fimi është në gjuhën Arabe me përkthim me titra në gjuhën Shqipe. Filmi përbëhet nga 5 DVD dhe i tërë filmi zgjatë mbi 18 Orë.

Filmi është i kualitetit shumë të mirë.

Kategoritë

Sakru Kurejsch, Komplet von 5 DVD - Fajkoi Kurejsh, Filmi komplet prej 5 DVD

CHF50.00