Seksualiteti në Islam

CHF15.00

60 stok

Gjithçka ekziston në çifte dhe kjo është shenjë e mrekullisë së Allahut. Bivalenca është vullnet i Allahut, ndërsa seksualiteti i cili është marëdhënia në mes mashkullit dhe femrës, është rast i posaçëm i vullnetit absolut universal të Allahut. Shumë ajete bëjnë fjalë për këtë gjë. Sura e njohur si Bizantinët këtë e pocenton posaqërisht…. Në këtë libër do të flitet mbi seksualitetin në islam.

Titulli: Seksualiteti në Islam
Titulli i origjinalit: Sexyality in Islam
Autor: Abd Al-Wahab Bouhdiba
Përkthyen nga anglishtja: Dr. Reshid Hafizoviq, Dr. Enes Kariq
Përkthyes nga boshnjakishtja: Dr. Selim Sylejmani
Kryeredaktor: Zekerija Abdullahu
Redaksia: Hasan Bunjaku, Selim Sylejmani, Alirizah Selmani, Avni Aliu, Sadullah Ramizi
Redaktor: Hasan Bunjaku
Recensentë: Dr.sci. Selim Sylejmani, Hasan Bunjaku
Korrektor: Nefail Haziri
Radhitja kompjuterike: ERA design
Shtypi: DRUCK ART
Botues: Shtëpia botuese: Drita e jetës – Gjilan
Libri ka 300 faqe.

Gjithçka ekziston në çifte dhe kjo është shenjë e mrekullisë së Allahut. Bivalenca është vullnet i Allahut, ndërsa seksualiteti i cili është marëdhënia në mes mashkullit dhe femrës, është rast i posaçëm i vullnetit absolut universal të Allahut. Shumë ajete bëjnë fjalë për këtë gjë. Sura e njohur si Bizantinët këtë e pocenton posaqërisht…. Në këtë libër do të flitet mbi seksualitetin në islam.

Përmbajtja e librit:

Kurani dhe qështja e seksualitetit, Ndalesat seksuale në Islam, Feminiteti i Amshueshëm, Kufiri i Gjinive, Orgazmi i Pakufishëm etj.

 

Kategoritë

Seksualiteti në Islam

CHF15.00

Add to Cart