Sëmundja dhe Ilaçi

CHF24.90

3 stok

Libri “Sëmundja dhe ilaçi”, me autor dijetarin e madh Ibn Kajim elXheuzije (Allahu e mëshiroftë), konsiderohet si një nga botimet më tërëndësishme në fushën e etikës, edukimit dhe pastrimit të shpirtit.

Titulli: Sëmundja dhe Ilaçi
Titulli i origjinalit: Eb Dau ue ed-Davau
Autor: Ibn Kajim El – Xheuzije ( 751 H )
Përktheu nag arabishtja: Gene Plumbi
Referent: Ali Abdulhamid el Etheri
Redaktoi dhe korrektoi: Klodiana Smajlaj, Ilir E. Haxhiaj, Roald A. Hysa
Përshtati poezitë: Fatmir Baçi
Kopertina: Bashkim Mehani
Boton: Jehona & Sira, Tiranë-Prishtinë
Shtypi: FocusPrint – Shkup
Libri ka 432 faqe

Libri “Sëmundja dhe ilaçi”, me autor dijetarin e madh Ibn Kajim elXheuzije (Allahu e mëshiroftë), konsiderohet si një nga botimet më tërëndësishme në fushën e etikës, edukimit dhe pastrimit të shpirtit.

Në këtë libër, autorin do ta gjesh duke folur për dua’në, rëndësinë e saj,nevojën për të si dhe lidhjen që ka ajo me caktimin e Allahut xh.sh.

Atë do ta gjesh duke folur për mëkatet, dëmet dhe pasojat e tyre, përdënimet legjislative dhe ato që kanë të bëjnë me caktimin e Allahut, përdënimet e zemrës dhe të trupit, të kësaj bote dhe të botës tjetër.

Atë gjithashtu do ta gjesh duke folur rreth shirkut dhe llojeve të tij tekadhurimet, veprat, fjalët, dëshirat dhe qëllimet, e më pas duke folur përshirkun te të krishterët dhe shirkun e atyre që i bëjnë si ndërmjetës, përmëkatet e mëdha dhe pasojat e tyre, për padrejtësinë, vrasjen dhe imoralitetin,për shtigjet e mëkateve, për marrëdhëniet seksuale me kafshët, për shkallëtdhe për pasojat e dashurisë së zjarrtë pas paraqitjeve truporet, e shumë tëtjera si këto, rreth të cilave është zgjeruar dhe ka përmendur së tepërmi”hijeshitë e dijes dhe të vërtetat për të, kërkesën e llogarisë ndaj vetvetesdhe kontrollin e saj.” zi hadithin : “Kush ka pasion dhe ruan nderin…”

Kategoritë

Sëmundja dhe Ilaçi

CHF24.90

Add to Cart