Sëmundja – rregulla dhe dispozita

CHF11.90

7 stok

Jeta në këtë botë është e pasigurt dhe përplot rreziqe. Kalojmë përmes periudhave ndërruese dhe alternative të lumturisë dhe pikëllimit, fuqisë dhe dobësimit, pasurisë dhe varfërisë, shëndetit dhe sëmundjes e kështu me radhë.

Titulli: Sëmundja – rregulla dhe dispozita
Titulli i origjinalit: Sikness – Regulations and Exhortations
Autor: Muhamed Xhibali
Përkthyes: Osman Osmani
Redaktor profesional: Hasan Baftijari
Redaktor gjuhësor: Agim Abazi
Radhitja kompjuterike: Bleta Osmani
Faqosja: Furkan ISM
Kopertina: Jusuf Saliu
Shtypi: Furkan Print – Shkup
Botues: Sh. B. Furkan ISM

Jeta në këtë botë është e pasigurt dhe përplot rreziqe. Kalojmë përmes periudhave ndërruese dhe alternative të lumturisë dhe pikëllimit, fuqisë dhe dobësimit, pasurisë dhe varfërisë, shëndetit dhe sëmundjes e kështu me radhë.

Besimtari i vërtetë është ai i cili e mbanë stabil nivelin e imanit ( besimit ) gjatë lëkundjeve dhe luhatjeve të kësaj bote. Ai vazhdon ta kujtoj Allahun dhe t’ia atribojë begatitë dhe të mirat Atij, dhe të kthehet nga Ai me nënshtrim, duke kërkuar lehtësim nga sëmundja e tij. Thotë Allahu Fuqiplotë: ‘‘ Të cilët, kur i godet ndonjë e pakëndshme thonë: “ Ne jemi të Allahut dhe ne vetëm te Ai kthehemi!“ Të tillët janë ata që kanë bekime prej Zotit të tyre dhe mëshirë dhe të tillët janë ata të udhëzuarit.“ ( El-Bekare: 156-157 )

Suhejbi r.a. transmeto se i Dërguari i Allahut s.a.v.s. ka thënë: “Me të vërtetë është e habitshme çështja e besimtarit! Gjithmonë është në të mirë të tij, dhe kjo mirësi nuk është për askënd tjetër përpos besimtarit. Në rast se begatohet me mirësi, ai është mirënjohës dhe kjo është e mirë për të, dhe në rast se goditet me ndonjë vështirësi, ai bën durim dhe kjo është më e mirë për të.“

Kategoritë

Sëmundja – rregulla dhe dispozita