Sëmundjet infektive

CHF22.90

1 stok

Dihet që infeksionet kalojnë të gjitha parashikimet e vëna nga specialistët e fushës.Sot janë në qarkullim me mijëra libra për sëmundjet infektive ,ku secili jep kontributin e tij në njohjen dhe luftimin e tyre.Qëllimi i autorit është që ti shërbejë si njohjes teorike dhe asaj praktike të sëmundjeve infektive për studentët e shkollave të larta.Ndërtimi i këtij libri është bërë në disa pjesë,që renditen si më poshtë:
1.Sindromat madhore klinike

2.Sëmundjet infektive sipas agjentit etiologjik

3.Sëmundjet në organizmat e kompromentuar

Autori:Dr.Agron Panariti

Redaktor shkencor:Prof.As. Elmas Eltari

Dr.Viktor Hasani

Dr.Drita Gera

Redaktore letrare: Ina Memishahi

Përpunimi grafik: Athina Mehmeti

Dihet që infeksionet kalojnë të gjitha parashikimet e vëna nga specialistët e fushës.Sot janë në qarkullim me mijëra libra për sëmundjet infektive ,ku secili jep kontributin e tij në njohjen dhe luftimin e tyre.Qëllimi i autorit është që ti shërbejë si njohjes teorike dhe asaj praktike të sëmundjeve infektive për studentët e shkollave të larta.Ndërtimi i këtij libri është bërë në disa pjesë,që renditen si më poshtë:

1. Sindromat madhore klinike

2. Sëmundjet infektive sipas agjentit etiologjik

3. Sëmundjet në organizmat e kompromentuar

Kategoritë

Sëmundjet infektive