Seria e librave për edukimin e suksesshëm të familjes, për një bazë të fuqishme të shoqërisë

CHF39.90

3 stok

Seria e librave për edukimin e suksesshëm të familjes, për një bazë të fuqishme të shoqërisë.

Titulli: Seria e librave për edukimin e suksesshëm të familjes, për një bazë të fuqishme të shoqërisë
Autor: Prof. dr. Abdulkerim Bekkar
Përktheu: Mr. Driton Maxhuni
Redaktor fetar: Valbone Bytyqi
Redaktor gjuhësor: Dr. Abdurrahim Maxhuni
Ballina: Fatlum Zeka
Faqe Gjithësej: 596
Botues: Fjala e Bukur

Titujt e librave:

1. Familja e shëndoshë – Udhëzime të rëndësishme për ndërtimin e një familje të suksesshme
2. Edukumi i fëmijëve – Dhjetë parimet në edukimin e fëmijëve
3. Ndërveprimet në familje – Konceptet, mekanizmat dhe metodat për të përmirësuar komunikimin në familje dhe marrëdhëniet interpersonale
4. Adoleshentët – Vështrime mbi adoleshentët, si ti kuptojmë, si tu qasemi dhe si të ndërveprojmë me ta
5. Problemet e fëmijëve – Dhjetë sfidat më të rëndomta të fëmijëve dhe si tu ndihmojmë ti kapërcejnë
6. Fëmija lexon – Disa ide dhe sygjerime praktike për të inkurajuar fëmijën të lexoj dhe të mësoj

Libri i 1: Ky libër është libri i parë në serinë e librave: “Udhëzuesi për edukim të suksesshëm të fëmijës”.

Kjo pjesë shtjellon: Mënyrat esenciale, të rëndësishme dhe standardet e zgjidhjes së problemeve me të cilat ballafaqohet një familje muslimane gjatë zhvillimit të saj, zgjidhja e problemeve që e rrezikojnë funksionimin normal të çështjeve të kësaj familjeje, problemeve që ekzistojnë në raport me vizionin e saj, vlerat morale, sjelljen, marrëdhëniet e ndërsjella dhe interesat e përbashkëta.

Ky libër synon të jep disa udhëzime esenciale për edukim të mirëfilltë të fëmijëve dhe menaxhimin e shtëpive tona. Edhe pse është e pamundur të përmenden të gjitha tiparet e trajektores së një familjeje muslimane, në këtë libër do të përpiqem, me lejen e Allahut, të përmendi çështjet e rëndësishme që do të na shpijnë në rrugën e duhur dhe do të na ndihmojnë drejt arritjes në tokën e premtuar.

Libri i 2: Ky libër është libri i dytë në serinë e librave: “Udhëzuesi për edukim të suksesshëm të fëmijës”.

Sot gjejmë shumë libra të vlefshëm për edukimin e fëmijëve siç gjejmë edhe libra më pak të vlefshëm. Kjo deri diku ka hutuar shumë prindër në përzgjedhjen e librave për të pasuruar aftësitë e tyre në edukimin e suksesshëm dhe të mirë të fëmijëve të tyre.

Në anën tjetër, lista e nevojave që konsiderohen të domosdoshme për edukimin e fëmijëve është rritur jashtëzakonisht shumë. Meqë, e dimë shumë mirë se gjërat që konsiderohen si nevojë kyçe janë mbi njëqind, dikush mund të ndjejë dobësi në përballjen me sfidën e përmbushjes së tyre. Kjo mund ta zmbrapsë dikë pjesërisht ose plotësisht.

Nga ky këndvështrim, mendoj se ka nevojë të diskutoj çelësin në edukimin e fëmijëve, i cili është nëna. Ndoshta nëpërmjet kësaj, do t’i ndihmoj lexuesit të pajiset me dituri për të kuptuar më mirë psikologjinë e edukimit të fëmijës dhe metodologjisë themelore të edukimit.

Libri i 3: Ky libër është libri i tretë në serinë e librave: “Udhëzuesi për edukim të suksesshëm të fëmijës”.

Në këtë libër dëshiroj të paraqes disa koncepte, vegla dhe metoda që do të ndihmojnë familjen të ndërtojë komunikimin në mesin e anëtarëve të familjes. Komunikimi vërtet i ndihmon një familje të ketë të kuptuar të ndërsjellë, unitet dhe sukses. Do të bëhemi të padrejtë në vetvete nëse i shohim familjet tona, duke u shpërbërë përpara syve tanë, në kohën që ka disa libra dhe përvoja që duhet të na mbrojnë dhe t’i bëjmë familjet tona të lumtura dhe të forta.

Me këtë libër jam përpjekur ta pasurojë bibliotekën e librave për edukimin e fëmijëve. Për shkak se kjo vepër i drejtohet një audience të gjerë, në mesin e të cilës janë njerëzit e arsimuar dhe gjysmë të arsimuar, jam siguruar që shprehjet e mia të jenë sa më të thjeshta. Edhe pse shprehjet e ideve me përmbajtje filozofike nëpërmjet një gjuhë të thjeshtë mund të cenojnë domethënien e tyre. Megjithatë kufizimet e aftësisë njerëzore e bëjnë të pamundur të shkruhet një libër që do të ishte i përshtatshëm për të gjitha gjeneratat, kohët dhe kategoritë njerëzore. Për këtë arsye përpjekja mbetet e papërsosur, mirëpo më mjafton që jam përpjekur që të bëjë të pamundurën time. Vetëm tek Allahu e kemi kthyer shikimin dhe i kërkojmë ndihmë, udhëzime dhe mirësi dhe tek Ai mbështetemi.

Libri i 4: Ky libër është libri i katërt në serinë e librave: “Udhëzuesi për edukim të suksesshëm të fëmijës”.

Libri që e keni në duar trajton adoleshencën dhe adoleshentët. Një adoleshent është një fëmijë që po i afrohet ose ka hyrë në pubertet. Adoleshenca përfshin tri nën-faza: adoleshencën e hershme, të mesme dhe të vonshme.

Adoleshenca e hershme fillon në moshën dymbëdhjetë ose trembëdhjetëvjeçare, adoleshenca e mesme fillon në moshën pesëmbëdhjetë ose gjashtëmbëdhjetë vjeçare, ndërsa adoles henca e vonshme zgjat deri në moshën njëzet e një ose njëzet e dyvjeçare. Pas kësaj, individi është një i rritur i ri. Mund të thuhet se adoleshenca shkon paralel me tri faza të shkollimit: fillorja e lartë, e mesmja dhe fakulteti.

Libri i 5: Ky libër është libri i pestë në serinë e librave: “Udhëzuesi për edukim të suksesshëm të fëmijës”.

Në këtë vëllim do të flasim për problemet më të rëndësishme me të cilat përballen vetë fëmijët dhe shumë prindër, me synim që t’i ndihmojmë familjet të kenë njohuri mesatare për edukimin, të cilat do t’i përdorin për t’i njohur problemet dhe për t’i zgjidhur ato në mënyrë të suksesshme.

Libri i 6: Ky libër është libri i gjashtë në serinë e librave: “Udhëzuesi për edukim të suksesshëm të fëmijës”.

E them me plot bindje se nuk ka asnjë mundësi që ne ose ndonjë popull tjetër të zëmë një vend të respektuar në mesin e kombeve të zhvilluara pa e ngritur vetëdijen tonë kulturore. Ne jetojmë në kohën e diturisë prandaj nuk mund të jetojmë pa informata dhe libra. Për rrjedhim, rritja e fëmijëve, të cilët e duan leximin, është sfida jonë e parë, e cila kërkon shumë përkushtim për të korrur sukses.

Këtë libër e kam shkruar për të trajtuar rëndësinë e leximit, duke dhënë këshilla të vlefshme se si duhet t’ua bëjmë të dashur fëmijëve të lexuarit dhe mësimin. Këto këshilla i kam përkufizuar me fjalë të thjeshta, që të jenë të perceptueshme lehtë nga çdo lexues i interesuar për temën në fjalë.

Kategoritë

Seria e librave për edukimin e suksesshëm të familjes, për një bazë të fuqishme të shoqërisë