Seria Gjithçka rreth kafshëve – Kuajtë

CHF9.00

4 stok

Një libër për fëmijë me ilustrime. Mësoni për kuajtë dhe ponët nga mbarë bota. Do të gjeni të dhëna për evoluimin e tyre, trupin, aftësitë për gjah dhe ushqimin, si edhe për rëndësinë e tyre në histori, art e folklor. Libri me ilustrime dhe fotografi me ngjyra.

Titulli: Seria Gjithçka rreth kafshëve – Kuajtë
Autorë: Rupert Matthews
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor Biblioteke: Taxhudin Shabani
Biblioteka: Filizat
Botues: Logos – A
Redaktor i përgjithshëm: Bujar Islami
Përkthyes: Xhevat Lloshi
Ilustrimet: Fiammeta Dogi, Paula Holguin, Sabrina Marconi, Studio Stalio ( Alessndro Cartucci, Fabiano Fabbrucci, Margherita Salvadori )
Redaktor artistik dhe dizajni: Marco Nardi, Yotto Furuya
Redaktor teknik: Halil Berisha
Mbikëqyrës i shtypit: Kemal Ismaili
Përgaditja kompjuterike: Focus Print – Shkup
Shtypi: Focus Print – Shkup

Një libër për fëmijë me ilustrime. Mësoni për kuajtë dhe ponët nga mbarë bota. Do të gjeni të dhëna për evoluimin e tyre, trupin, aftësitë për gjah dhe ushqimin, si edhe për rëndësinë e tyre në histori, art e folklor. Libri me ilustrime dhe fotografi me ngjyra.

Kategoritë

Seria Gjithçka rreth kafshëve – Kuajtë