Seria Gjithçka rreth kafshëve – Macet

CHF9.00

4 stok

Një libër për fëmijë me ilustrime. Njihuni me botën e maceve, duke nisur me luanët, tigrat e pumat, dhe deri te kafshët e dhomës. Do të mësoni se si janë zbutur dhe se si janë paraqitur në art, kinema, folklor dhe reklamë. Libri me ilustrime dhe fotografi me ngjyra.

Titulli: Seria Gjithçka rreth kafshëve – Macet
Autorë: Annie Jones
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor Biblioteke: Taxhudin Shabani
Redaktor i përgjithshëm: Bujar Islami
Përkthyes: Xhevat Lloshi
Ilustrimet: Fiammeta Dogi, Paula Holguin, Sabrina Marconi, Studio Stalio ( Alessndro Cartucci, Fabiano Fabbrucci, Margherita Salvadori )
Redaktor artistik dhe dizajni: Marco Nardi, Yotto Furuya
Redaktor teknik: Halil Berisha
Botues: Logos – A
Biblioteka: Filizat
Mbikëqyrës i shtypit: Kemal Ismaili
Përgaditja kompjuterike: Focus Print – Shkup
Shtypi: Focus Print – Shkup

Një libër për fëmijë me ilustrime. Njihuni me botën e maceve, duke nisur me luanët, tigrat e pumat, dhe deri te kafshët e dhomës. Do të mësoni se si janë zbutur dhe se si janë paraqitur në art, kinema, folklor dhe reklamë. Libri me ilustrime dhe fotografi me ngjyra.

Kategoritë

Seria Gjithçka rreth kafshëve – Macet