Seria Gjithçka rreth kafshëve – Shpendët

CHF9.00

2 stok

Merrni njohuri për zogjt në mbarë botën. Një libër për fëmijë me ilustrime. Mësoni se si fluturojnë zogjtë, si shtegtojnë, si ushqehen dhe riprodhohen. edhe si janë paraqitur në art, folklor dhe mitologji. Libri me ilustrime dhe fotografi me ngjyra.

Titulli: Seria Gjithçka rreth kafshëve – Shpendët
Autorë: Anita Ganeri
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor Biblioteke: Taxhudin Shabani
Biblioteka: Filizat
Botues: Logos – A
Redaktor i përgjithshëm: Bujar Islami
Përkthyes: Xhevat Lloshi
Ilustrimet: Fiammeta Dogi, Paula Holguin, Sabrina Marconi, Studio Stalio ( Alessndro Cartucci, Fabiano Fabbrucci, Margherita Salvadori )
Redaktor artistik dhe dizajni: Marco Nardi, Yotto Furuya
Redaktor teknik: Halil Berisha
Mbikëqyrës i shtypit: Kemal Ismaili
Përgaditja kompjuterike: Focus Print – Shkup
Shtypi: Focus Print – Shkup

Merrni njohuri për zogjt në mbarë botën. Një libër për fëmijë me ilustrime. Mësoni se si fluturojnë zogjtë, si shtegtojnë, si ushqehen dhe riprodhohen. edhe si janë paraqitur në art, folklor dhe mitologji. Libri me ilustrime dhe fotografi me ngjyra.

Kategoritë

Seria Gjithçka rreth kafshëve – Shpendët