Shënime mbi shtetndërtimin – pavarësia, paqartësia dhe qeverisja në Kosovë

CHF11.90

2 stok

Libri në fjalë, regjistron disa reflektime personale të autorit mbi çështjen e Kosovës nga okupimi serb e deri tek administrimi ndërkombëtar dhe evidenton probleme dhe paqartësi që lidhen me shtetshmërinë e saj.

Titulli: Shënime mbi shtetndërtimin – -pavarësia, paqartësia dhe qeverisja në Kosovë
Autor: Adem Beha
Botues: Logos – A
Biblioteka: Lexo
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktorë: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Ali Pajaziti
Redaktorë gjuhësor: Nazif Zejnullahu
Redaktor artistik dhe dizajni: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Naser Fera
Mbikëqyrës i shtypit: Kemal Ismaili
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print – Shkup

Libri në fjalë, regjistron disa reflektime personale të autorit mbi çështjen e Kosovës nga okupimi serb e deri tek administrimi ndërkombëtar dhe evidenton probleme dhe paqartësi që lidhen me shtetshmërinë e saj.

Esetë të cilat autori i hedh në këtë libër hedhin dritë mbi ngjarjet, interesat dhe pozicionet e aktorëve politikë që e kanë formësuar rrugëtimin shtetndërtues në Kosovë. Ky libër do të iu shërbente të gjithë atyre që duan të njihen me ecurinë politike të Kosovës.

Kategoritë

Shënime mbi shtetndërtimin - pavarësia, paqartësia dhe qeverisja në Kosovë