Shenjat e munafikëve

CHF7.90

8 stok

Sot dyftyrsia ka gjetur rrugë në mesin e muslimanëve. Ky libër ka për qëllim që ti nxis ata në mënyrë që tiu shmangen veprave hipokrite dhe tiu ndihmojë në njohjen e munafikëve. Ashtu besimtari i sinqertë mund ta ruaj veten nga hipokrizia.

Category:

Titulli: Shenjat e munafikëve
Titulli në gjuhën angleze: The Signs of the Hupocrites
Autorë: Aid El-Karni
Përktheu: Osman Osmani
Redaktor: Mr. Lulzim Beqiri
Korrektor: Behram Mehmeti
Ballina: Dorlir Kraja
Për botuesin: Nashkim Avdiu
Botues: Sira
Shtypi: Focus Print, Prishtinë – Shkup

Sot dyftyrsia ka gjetur rrugë në mesin e muslimanëve. Ky libër ka për qëllim që ti nxis ata në mënyrë që tiu shmangen veprave hipokrite dhe tiu ndihmojë në njohjen e munafikëve. Ashtu besimtari i sinqertë mund ta ruaj veten nga hipokrizia.

Kategoritë

Shenjat e munafikëve