Shenjat në rrugën e hixhretit

CHF5.90

10 stok

Çdo vit, muslimanët në katër anët e botës e përkujtojnë ngjarjen e rëdësishme të historiasë Islame. Hixhretin, i cili pati jehonë te madhe në botë, dhe pas tij jeta e muslimanëve mori formë të re të organizimit. gjegjësisht muslimanët u bënë subjekt i rëndësishëm në hartimin e historisë, ata u paraqitën faktorë kyç dhe me influencë në skenën botërore dhe lanë gjurmë të thella në sfera të ndryshme të jetës njerëzore.

Titulli: Shenjat në rrugën e hixhretit
Autor: Dr. Bashkim Aliu
Redaktor: Hasan Baftijari
Lektor: Agim Abazi
Faqosja: Furkan ISM
Kopertina: Jusuf Saliu
Faqe: 160
Formati: A5
Shtypi: Furkan Print – Shkup
Botues: Shtëpia botuese Furkan ISM

Çdo vit, muslimanët në katër anët e botës e përkujtojnë ngjarjen e rëdësishme të historiasë Islame. Hixhretin, i cili pati jehonë te madhe në botë, dhe pas tij jeta e muslimanëve mori formë të re të organizimit. gjegjësisht muslimanët u bënë subjekt i rëndësishëm në hartimin e historisë, ata u paraqitën faktorë kyç dhe me influencë në skenën botërore dhe lanë gjurmë të thella në sfera të ndryshme të jetës njerëzore.

Bota më nuk i shikonte ata vetëm si misionarë të cilët aktivitetin e tyre e kanë të kufizuar në fjalë dhe instruksione rreth nevojës së kultivimit të cilësive të bukura e humane në shpirtin e njeriut, por edhe si subjekt serioz me prestigj, në shoqërinë njerëzore dhe orientimin e rrjedhave të saj politike, ekonomike, sociale, morale, shkencore etj. Pikërisht pas kësaj ngjarje, ideologjia idhujtare pa se po i kanosej rrezik serioz dhe se filluan të lëkunden themelet e shtetit të
saj, si dhe të ngrihet shoqëria e re e besimit.

Kategoritë

Shenjat në rrugën e hixhretit