Sherh es Sunneh – Imam El Berbehari

CHF16.00

4 stok

Lexues i nderuar, ky libër është i rrallë për nga lloji dhe autori, i cili është dijetar, muhadith, pasues i besimit të pastër sipas metodës se të parëve tanë të mirë. Lexuesve shqipfolës iu shtua edhe një shok i jetës, një libër me vlere të madhe, nevoja për të cilin ishte e madhe. Ky është një libër që qartëson shumë gjëra të turbullta dhe lexuesi do të gjejë në të përgjigje shumë adekuate për brengat e sotme ne këto kohë sprovash të shumta.

Titulli: Sherh es Sunneh – Imam El Berbehari
Përktheu nga arabishtja: Usame Shehaj, Unejs Murati
Redaktorë gjuhësorë: Arian Koçi
Boton: Essebil

Lexues i nderuar, ky libër është i rrallë për nga lloji dhe autori, i cili është dijetar, muhadith, pasues i besimit të pastër sipas metodës se të parëve tanë të mirë. Lexuesve shqipfolës iu shtua edhe një shok i jetës, një libër me vlere të madhe, nevoja për të cilin ishte e madhe. Ky është një libër që qartëson shumë gjëra të turbullta dhe lexuesi do të gjejë në të përgjigje shumë adekuate për brengat e sotme ne këto kohë sprovash të shumta.

Ky libër trajton besimin e pastër që duhet të ketë një musliman i sinqertë, i cili shpreson ta takojë Allahun me veprat më të mira, trajton edukatën në qëndrimin ndaj Allahut dhe të Dërguarit të Tij, edukatën e sjelljes me të tjerët, mënyrën e trajtimit të të devijuarve, mbrojtjen nga rreziqet e mundshme, kujdesin prej risive të futura ne fe dhe devijimeve të llojllojshme.

Ky libër është dëlirje drejt suksesit të pastër, është edukim i muslimanit në të gjitha aspektet ngase është përmbledhës, tregon bindjen, praktikimin dhe metodologjinë që duhet të ketë muslimani në jetën e tij. Ky libër, i komentuar nga shumë dijetarë si rezultat i asaj që ngërthen ne vetvete, është i shkurtër në format, por i gjerë ne kuptim.

Kategoritë

Sherh es Sunneh - Imam El Berbehari