Shërimi i zemrave

CHF11.90

3 stok

Gjithçka që flitet rreth njeriut dhe thellësisë së qenies së tij, nga nëntoka deri mbi qiej, është çështje e caktuar dhe jo me dëshirë. Nuk iu kërkua leje atij kur u krijua, as nuk u pyet kur u dërgua në këtë botë, andaj zgjedhja e tij e vetme është që gjatë jetës e deri në vdekje të ndjekë ligjin hyjnor të pastër dhe të qartë.

Category:

Titulli: Shërimi i zemrave
Autorë: Abdulhalik Sherif
Përkthyes : Xhemail Ahmedi
Redaktor : Hasan Baftijari
Lektor: Namir Lapardhaja
Korrektor: Agim Abazi
Faqosja: Furkan Ism
Kopertina: Jusuf Saliu
Botues: Sh. B. Furkan Ism
Shtypi: Furkan Print – Shkup

Gjithçka që flitet rreth njeriut dhe thellësisë së qenies së tij, nga nëntoka deri mbi qiej, është çështje e caktuar dhe jo me dëshirë. Nuk iu kërkua leje atij kur u krijua, as nuk u pyet kur u dërgua në këtë botë, andaj zgjedhja e tij e vetme është që gjatë jetës e deri në vdekje të ndjekë ligjin hyjnor të pastër dhe të qartë.

Kategoritë

Shërimi i zemrave