Shkenca e besimit

CHF14.00

6 stok

Shkenca e besimit është ajo shkencë, që kërkon në vërtetësin e besimeve fetare me argumente bindese, mendore apo të transmetuara, të cilat të largojnë çdo dyshim. Ajo është shkenca, që nxjerr në pah gabimin e mohuesve, pavlefshmërin e dilemave dhe genjeshtrat e tyre. Me të qetesohen shpirtrat dhe binden zemrat. Po ashtu, kjo shkencë studion edhe thëniet dhe veprimet, me të cilat besimi behet realitet dhe shtohet, si dhe ato me të cilat pakësohet, apo ato që e prishin atë, si dhe caktimi i rregullave dhe kufijve të tyre.

Category:

Titulli: Shkenca e besimit
Autor: Abdul Mexhid Ez-ZENDANI
Përshtati në shqip: Nasuf HOXHA
Redaktor gjuhësor: Eglantin KURTI
Recensent: Ferid PIKU
Korrektor: Erblina KERÇISHTA
Faqosja: Erzen PASHAJ
Kopertina: Jusuf SALIU
Botues: Sh.B. Furkan Ism
Shtypi: Print Ism – Shkup

Shkenca e besimit është ajo shkencë, që kërkon në vërtetësin e besimeve fetare me argumente bindese, mendore apo të transmetuara, të cilat të largojnë çdo dyshim. Ajo është shkenca, që nxjerr në pah gabimin e mohuesve, pavlefshmërin e dilemave dhe genjeshtrat e tyre. Me të qetesohen shpirtrat dhe binden zemrat. Po ashtu, kjo shkencë studion edhe thëniet dhe veprimet, me të cilat besimi behet realitet dhe shtohet, si dhe ato me të cilat pakësohet, apo ato që e prishin atë, si dhe caktimi i rregullave dhe kufijve të tyre.

Vlera e çdo shkence njihet nga vlera e fushës, në të cilen ajo hulumton. Kurse shkenca e besimit e merr vlerën e vet nga fusha, në të cilën hulumton. A ka më të madherishëm se Krijuesi i gjithësisë?! Po a ka në mes të njerëzve, më të nderuar se profetët e Allahut (xh.sh)?I A ka gjë më rendësishme, se sa njeriu të njohë fenë e vet, qëllimin e ekzistencis se tij në këtë botë, të njoh të ardhmen e tij, se ku do të përfundoj pas pas vdekjes?

Për këtë, shkenca e besimit konsiderohet në Islam si baza e të gjitha dijeve, më e mira dhe më e rëndësishmja e të gjitha shkencave.

Kategoritë

Shkenca e besimit