Shkëndija nga jeta e të dërguarit dhe dhjetë të përgëzuarve

CHF5.00

2 stok

Shkaku që Abdul-Ganij të shkruajë për jetën e të Dërguarit s.a.v.s. shkurtimisht ka qenë rasti kur ky me nje shok të vetin kishin qenë ne udhëtim derisa kishin kaluar pranë nje manastiri dhe ishin ndalur aty. Abdul-Ganiju ishte ulur afër lumit dhe njëri nga shokët i afrohet derës se manastirit dhe troket. Del një murg dhe e pyet: çfarë është feja yte? Ai tha: Unë jam musliman. Ai e pyet përsëri: kë e pason? Ai tha: Muhamedin s.a.v.s. Pastaj i tha: – Më trego prejardhjen e tij, si ka qenë ai? Mirëpo ai nuk kishte pasur dituri, per këtë shkak murgu i tha nuk të gostis me asgjë.

Category:

Titulli: Shkëndija nga jeta e të dërguarit dhe dhjetë të përgëzuarve
Autorë: Imam Abdul-Ganij El-Makdesi
Përktheu nga arabishtja: Ali Shaban Tanusha
Redaktor: Metush Memedi
Botues: Sh. B. Nun
Biblioteka: Letra
Edicioni: Histori
Lektor: Afërdita Hoxha Shabani

Shkaku që Abdul-Ganij të shkruajë për jetën e të Dërguarit s.a.v.s. shkurtimisht ka qenë rasti kur ky me nje shok të vetin kishin qenë ne udhëtim derisa kishin kaluar pranë nje manastiri dhe ishin ndalur aty. Abdul-Ganiju ishte ulur afër lumit dhe njëri nga shokët i afrohet derës se manastirit dhe troket. Del një murg dhe e pyet: çfarë është feja yte? Ai tha: Unë jam musliman. Ai e pyet përsëri: kë e pason? Ai tha: Muhamedin s.a.v.s. Pastaj i tha: – Më trego prejardhjen e tij, si ka qenë ai? Mirëpo ai nuk kishte pasur dituri, per këtë shkak murgu i tha nuk të gostis me asgjë.

Shoku i autorit kthehet dhe i tregon se çka i kishte thënë murgu. Pastaj autori ia tregon prejardhjen e të Dërguarit s.a.v.s. dhe të dhëna tjera. Pasi i dëgjon, shkon te murgu dhe ia tregon. Murgu i thotë: – kjo nuk është prei teje. Këtë që e thua është prej atij atje të ulur pranë lumit. Murgu e kishte parë dijetarin dhe i kishte pëlgyer. I afrohet dhe dëgjon nga Abdul-Ganiu per të Dërguarin s.a.v.s. dhe per muxhizet e tija e pastaj murgu e pranon islamin dhe bëhet musliman i mirë. Ky rast e frymëzoi autorin të shkruaj këtë biografi të shkurtë të Muhamedit s.a.v.s.

Kategoritë

Shkëndija nga jeta e të dërguarit dhe dhjetë të përgëzuarve