Shoqëria e epokës së lumturisë

CHF6.90

10 stok

Epoka e Lumturisë do të thotë periudha e qetësisë dhe e lumturisë, epoka në të cilën njerëzit kanë qenë më të lumtur. Epoka e Lumturisë është periudha në të cilën zbriti Kurani si udhëzues për mbarë njerëzimin dhe ku nderoi me qenien e tij vetë i Dërguari i Allahut a.s., si mëshirë për gjithë njerëzimin.

Titulli: Shoqëria e epokës së lumturisë
Titulli origjinal: Asr-ı Saâdet Toplumu
Autor: Osman Nuri Topbash
Përkthyes: Evans Drishti
Redaktor: Irida Hoti
Konsulent teologjik: Elona Sytari
Botues: Progresi Botime

Epoka e Lumturisë do të thotë periudha e qetësisë dhe e lumturisë, epoka në të cilën njerëzit kanë qenë më të lumtur. Epoka e Lumturisë është periudha në të cilën zbriti Kurani si udhëzues për mbarë njerëzimin dhe ku nderoi me qenien e tij vetë i Dërguari i Allahut a.s., si mëshirë për gjithë njerëzimin.

Ajo është një periudhë që përçon në shekuj dritën pejgamberore, është një kohë që ka edukuar brezin shembullor të sahabëve që ndërtuan qytetërimin e virtyteve, duke e ngritur atë në shkallën më të lartë të etikës dhe ngritur atë në shkallën më të lartë të etikës dhe humanizmit në historinë e botës.

Kategoritë

Shoqëria e epokës së lumturisë