Shpella flet – Seria e librave për fëmijë “Kur historia profetike më flet” ( Periudha e Mekës )

CHF3.00

2 stok

Seria e librave “Kur historia profetike më flet”. Sikur krijesat të flisnin, çfar do të thoshin për mëshirën e dhuruar! Paqa mëshira dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ty! Ne jemi personazhet e historive të rrëfyera në serinë e librave që mbani në duar. Kemi patur nderin që të jemi ndër ato krijesat që kanë qenë bashkëkohëse të Profetit paqa dhe mëshira e All-llahut qoftë mbi të. Këtu do të shikoni e do të dëgjoni rrëfimet tona rreth asaj që kemi dëgjuar e parë në kohën e Muhamedit paqa dhe mëshira e All-llahut qoftë mbi të.profetit tonë të dashur.

Titulli: Shpella flet – Seria e librave për fëmijë “Kur historia profetike më flet” ( Periudha e Mekës )
Autor: Imam Muhsin Abdullah al- Attas
Botues: Shoqta Kulturore “Gruaja”
Grupi realizues: Osman Ahmed KhLIFh
Zhvillimi dhe mbikqyrja: Dr. Behixhe Beha Izzi
Ideoi dhe hartoi: Imam Muhsin Abdullah al- Attas
Recensa shkencore: Shejh Sadid bin Naser & Dr. Fatima Omer Nasif
Vizatimet: Amir Luajbi & Jaser el-Dajini
Dizajni dhe kujdesi artistik: Basil Bermeda
Realizimi grafik. Beha Bermeda
Monitorimi administrativ. Muhamed Shuan, Abdullah Baverzi, Urejxh Efendi
Përktheu: Eris Koliqi & Murat Kryemadhi
Redaktoi: Jolanda Lila
Dizajni & Layout: Aurora Shehu

Seria e librave “Kur historia profetike më flet”. Sikur krijesat të flisnin, çfar do të thoshin për mëshirën e dhuruar! Paqa mëshira dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ty! Ne jemi personazhet e historive të rrëfyera në serinë e librave që mbani në duar. Kemi patur nderin që të jemi ndër ato krijesat që kanë qenë bashkëkohëse të Profetit paqa dhe mëshira e All-llahut qoftë mbi të. Këtu do të shikoni e do të dëgjoni rrëfimet tona rreth asaj që kemi dëgjuar e parë në kohën e Muhamedit paqa dhe mëshira e All-llahut qoftë mbi të.profetit tonë të dashur.

Kategoritë

Shpella flet - Seria e librave për fëmijë "Kur historia profetike më flet" ( Periudha e Mekës )