Shpëtimi përmes pendimi nga fatkeqësia e mëkatit

CHF5.00

4 stok

Autori me anë të kësaj fletushke ia ka dal qëllimit të cilit i është përkushtuar, duke ofruar argumente bindëse për të shëruar dyshimin, gënjeshtrat që e rëndojnë fatin e njeriut, në njërën anë dhe duke i dalë në mbrojtje gjithnjë të njeriut.

Titulli: Shpëtimi përmes pendimi nga fatkeqësia e mëkatit
Autor: Abu Ameena Bilal Filips
Përktheu nga gjuha boshnjake: Dr. Sc. Selim Sylejmnai
Për botuesin: Zekerija Abdullahu
Redaktor: Avni Aliu
Redaktura gjuhësore: Islam Osmani
Korrektor: Islam Osmani
Përgaditja kompjuterike: Mr. Fahrudin Ismaili
Botues: OJQ Drita e jetës – Gjilan, Redaksia e revistës Drita e jetës
Shtypi: a-print – Prishtinë

Autori me anë të kësaj fletushke ia ka dal qëllimit të cilit i është përkushtuar, duke ofruar argumente bindëse për të shëruar dyshimin, gënjeshtrat që e rëndojnë fatin e njeriut, në njërën anë dhe duke i dalë në mbrojtje gjithnjë të njeriut.

Kategoritë

Shpëtimi përmes pendimi nga fatkeqësia e mëkatit