Shpëtuesi prej humbjes dhe përçuesi për tek Poseduesi i Krenarisë dhe Madhështisë

CHF21.00

8 stok

Çdokush që reflekton ne thëniet e Tij s.a.v.s. dhe ne raportimet që kanë ardhur përsa i përket shqetësimit të Tij për të udhëzuar njerëzit drejt dhe mprehtësisë e delikatesës në të tërhequrit të njerëzve me shumëllojshmërinë e formave të butësisë dhe mirësisë ne përmirësimin e moraleve të tyre dhe rregullimin e mosmarrëveshjeve dhe ne përgjithësi, ne çfarëdo qoftë e mirë për punët e tyre të përkohshme fetare, arrin diturinë e domosdoshme për faktin se, dhembshuria e Profetit s.a.v.s. për Ummetin e Tij ishte më e madhe se dhembshuria e babait për djalin e tij.

Titulli: Shpëtuesi prej humbjes dhe përçuesi për tek Poseduesi i Krenarisë dhe Madhështisë
Autori: Ebu Hamid Muhammed El-Gazali
Përktheu dhe redaktoi: Oldian Kaderja
Kopertina: Xheni Hasa
Botuar dhe shtypur në Mileniumi i ri

Çdokush që reflekton ne thëniet e Tij s.a.v.s. dhe ne raportimet që kanë ardhur përsa i përket shqetësimit të Tij për të udhëzuar njerëzit drejt dhe mprehtësisë e delikatesës në të tërhequrit të njerëzve me shumëllojshmërinë e formave të butësisë dhe mirësisë ne përmirësimin e moraleve të tyre dhe rregullimin e mosmarrëveshjeve dhe ne përgjithësi, ne çfarëdo qoftë e mirë për punët e tyre të përkohshme fetare, arrin diturinë e domosdoshme për faktin se, dhembshuria e Profetit s.a.v.s. për Ummetin e Tij ishte më e madhe se dhembshuria e babait për djalin e tij.

Kategoritë

Shpëtuesi prej humbjes dhe përçuesi për tek Poseduesi i Krenarisë dhe Madhështisë