Shpjegim i shkurtër i Legjislaturës Islame në dritën e Kur’anit dhe Sunnetit

CHF28.00

3 stok

Category:

Titulli: Shpjegim i shkurtër i Legjislaturës Islame në dritën e Kur’anit dhe Sunnetit
Titulli i origjinalit: El Fikhul mujesser fi dau’il Kitabi ues Sunneh, ( Fikhu i lehtësuar në dritën e Kur’anit dhe Sunnetit )
Autorë: Prof. Dr. Abdulaziz Mebruk El Ahmedi, Prof. Dr. Fejhan Ibën Shali El Mutajri, Prof. Dr. Abdulkerim Ibën Sunejtan El Amri, Prof. Dr. Abdullah Ibën Fehd EshSherif El Hixhari
Përktheu: Xhemal N. Jakupi
Redaktura gjuhësore: Refail Sulejmani
Botues: Xhemal N. Jakupi

Këtë libër të shkurtër me “Fikh të Lehtësuar” dhe me stil të kuptueshëm, të cilin po ua ofrojmë të gjithë vllezërve tanë muslimant kudo që janë ne botë, çështjet dhe dispozitat i thith nga Libri Fisnik i All-llahut dhe Sunneti i Pejgamberit Besnik s.a.v.s.

Duke e ditur se ai, ne rend të parë, është i dedikuar për masat e gjera të njerëzve dhe nuk është i veçantë për ata që janë të specializuar ne shkencat e Sheriatit dhe ata që i mësojnë ato, synuam që t’i largohemi zgjerimit, degëzimit dhe përmendjes së mendimeve të ndryshme, sepse kjo gjë e ka vendin në studimet akademike të universiteteve dhe ne librat e zgjeruar të Fikhut.

Nisur nga ky fakt gjatë përgatitjes së këtij libri, i jepej kujdes të veçant asaj që ai të jetë me shprehje të qarta dhe i lehtë për t’u kuptuar, që prej tij edhe masat e gjera edhe të veçantat t’i mësojnë adhurimet dhe raportet ndërnjerëzore.

Kategoritë

Shpjegim i shkurtër i Legjislaturës Islame në dritën e Kur'anit dhe Sunnetit