Shpjegimi i gjendjes sonë

CHF12.00

6 stok

Njeriu besimtar është ai që arrin ekuilibrin mes përdormit të shkaqeve dhe adhurimit të shkaqeve. Kështu edhe ndihma e Allahut do të bjerë mbi të, sepse Allahu i madhërishëm që krijoi të mirët dhe të këqinjët dhe që i ka shpërnda ata mbi sipërfaqen e tokës në bazë të një plani, ndërsa i mban në jetë njerzit e besëtytnive, ata që ecin në rrugë të drejtë, i ka urdhëruar të përpiqen dhe ti përdorin mire shkaqet në mënyrë që ta vërtetojnë kauzën e tyre të drejtë. Ata që nuk ecin sipas këtij plani, nuk kanë të drejtë të kenë pritshmëri.

Category:

Titulli: Shpjegimi i gjendjes sonë
Titulli original: Halimizin Izahi
Autor: Nuredin Jëlldëz
Përktheu nga Turqishtja: Fatmir Sulaj
Redaktor: Hasan Baftijari
Lektor: Agim Abazi
Faqosja: Furkan ISM
Kopertina: Jusuf Saliu
Botues: Sh. B. Furkan Ism – Shkup
Formati: A 5
Faqe: 340
Shtypi: Furkan Print – Shkup

Njeriu besimtar është ai që arrin ekuilibrin mes përdormit të shkaqeve dhe adhurimit të shkaqeve. Kështu edhe ndihma e Allahut do të bjerë mbi të, sepse Allahu i madhërishëm që krijoi të mirët dhe të këqinjët dhe që i ka shpërnda ata mbi sipërfaqen e tokës në bazë të një plani, ndërsa i mban në jetë njerzit e besëtytnive, ata që ecin në rrugë të drejtë, i ka urdhëruar të përpiqen dhe ti përdorin mire shkaqet në mënyrë që ta vërtetojnë kauzën e tyre të drejtë. Ata që nuk ecin sipas këtij plani, nuk kanë të drejtë të kenë pritshmëri.

 

Kategoritë

Shpjegimi i gjendjes sonë