Shprehi dhuntitë e Zotit tënd

CHF6.90

4 stok

Libri përmban ligjërata islame nga imam Didmar Faja.

Titulli: Shprehi dhuntitë e Zotit tënd
Autorë: Didmar Faja
Redaktor: Zija Uka
Lektor: Albri Brahusha
Dizajni: Bledar Xama
Botues: Progresi

Libri përmban ligjërata islame nga imam Didmar Faja.

Përmbajtja e librit:

Bota e besimit, Copëza nga universaliteti i besimtarit, Si te fitosh pëlqimin e Zotit?, Shenjat e dashurisë ndaj Profetit, Mirënjohja ndaj Zotit 1, Mirënjohja ndaj Zotit 2, Paragjykimi,urrejtja dhe diskriminimi, Fuqia e durimit, Falja dhe simbolizmi i saj, Kujdesi për mjedisin, Ramazani alternativë për ndryshim, Emri i Allahut – Hapësi (el-Fettä ), Virtyti i lartë hap dyert e mirësisë, Vlerat e xhumasë, Vargu kuranor transparent i situatave provokuese të myslimanëve në Amerikë, Veshja në Islam, Ruajtja e gjuhës, Kujdesja ndaj shikimit dhe dëgjimit, Për ç’ka thërret Kurani?, Rëndësia e diturisë, Logjika dhe zhvillimi i saj, Serioziteti në besim, Vlera dhe konceptimi i  kohës, Përmbajta nga zemërimi, Mrekullitë e Hz. Muhamedit a.s., Emigrimi (hixhreti) i Profetit, Mësimet e emigrimit, Rëndësia e jetës se Profetit, Nata Beräeh dhe ndërrimi i Kibles, Islami balancë e jo ekstrem, Përkujdesja dhe sakrifica, Tregtia e virtytshme, Droga dhe dëmet e saj, Të gjykuarit e drejtë, Ligjërata e  martesës, Lutja e martesës, Ligjërata pas varrimit, Lutja pas varrimit, etj……

Kategoritë

Shprehi dhuntitë e Zotit tënd