Shqipëria dhe shqiptarët, hulumtime nëpër burime historike

CHF22.00

S’ka stok

Me një hulumtim të gjerë ndër burime dhe literaturë historike, studiuesi Gent Ulqini sjell fragmente të përzgjedhura në vëllimin e parë të Serisë “Shqipëria dhe Shqiptarët”, me tematikën e etnogjenezës, qytetërimit, gjuhës, besimit dhe kulturës së popullit shqiptar ndër shekuj që nga lashtësia.

Titulli: Shqipëria dhe shqiptarët, hulumtime nëpër burime historike
Përktheu: Gent Ulqini
Përgaditi për botim: Gent Ulqini
Redaktor: Ali Lleshi
Përpunimi grafik: Grafik
Realizoi grafik: Gent
Botues: Botime Reklama
Shtypi: Reklama

Me një hulumtim të gjerë ndër burime dhe literaturë historike, studiuesi Gent Ulqini sjell fragmente të përzgjedhura në vëllimin e parë të Serisë “Shqipëria dhe Shqiptarët”, me tematikën e etnogjenezës, qytetërimit, gjuhës, besimit dhe kulturës së popullit shqiptar ndër shekuj që nga lashtësia.

Dhjetëra autorë të huaj, por edhe shqiptarë janë qëmtuar me kujdes për të nxjerrë ato detaje dhe ato të dhëna që konfirmojnë lashtësinë dhe identitetin etnik, aftësinë qytetërimore, aspektet e gjuhës dhe karakteristikat e besimit ndër shqiptarët. Ky vëllim përmes mozaikut të fakteve dhe pohimeve, sjell një kontribut të vlertë për studiuesit e historisë e të karakteristikave kombëtare shqiptare. Vëllimi është ilustruar edhe me foto dokumentare që pasurojnë lëndën shkrimore.

Kategoritë

Shqipëria dhe shqiptarët, hulumtime nëpër burime historike

CHF22.00