Shtatë personat nën hijën e Allahut, komentimi i hadithit

CHF6.50

11 stok

Libri Shtatë përsonat nën hijën e Allahut është një libër që bazë ka hadithin e Muhamedit alejhiselam ku autori bën komentim të thukët në lidhje me hadithin. Thotë Pejgamberit s.a.v.s: Shtatë përsona do të hynë nën hijën e Allahut atë ditë kur nuk do të këtë hijë tjëtër pos hijës së Tij! (Dita e llogaridhënies) Ata janë:

Titulli: Shtatë personat nën hijën e Allahut, komentimi i hadithit
Titulli në gjuhën boshnjake: Sedmërica u hladu Arsha, komentar hadisa
Autorë: Mr. Muharëm Shtullanoviq
Përktheu nga gjuha boshnjake: Agim Avdiu
Redaktoi: Ejub Musa
Përgaditja kompjutërike: Besnik Hamiti
Kopertina: Doril Kraja
Shtypi: Aj Graf Matbaa
Boton: Dëshmia

Libri Shtatë përsonat nën hijën e Allahut është një libër që bazë ka hadithin e Muhamedit alejhiselam ku autori bën komentim të thukët në lidhje me hadithin. Thotë Pejgamberit s.a.v.s: Shtatë përsona do të hynë nën hijën e Allahut atë ditë kur nuk do të këtë hijë tjëtër pos hijës së Tij! (Dita e llogaridhënies) Ata janë:

-Sundimtari ( Prijësi, udhëhëqësi, kryefamiljari ) i drejtë

-I riu që është rritur në ibadet dhe i është nënshtruar Allahut

-Njeriu, zemra e të cilit është e lidhur për xhaminë që nga dalja prej saj e deri në ardhjen e sërishme të falë namazin e radhës.

-Dy njerëz që duhën mes veti e shoqërohen dhe ndahen për hirë të Allahut s.a.v.s. (dhe kështu kanë kaluar deri në vdekje).

-Njeriu që vetmohet në ibadet dhë mëditim, dhe ashtu në vetmi duke e përmendur Allahun sytë e tij lotojnë.

-Njeriut që i vardiset një grua e bukur e ai i përgjigjet:-Unë i frikësohem Allahut,Sunduesit të Botërave, dhe

-Njeriu që ndanë sadakë fshehurazi, ashtu që dora e majtë mos e dijë çka bën e djathta.

Kategoritë

Shtatë personat nën hijën e Allahut, komentimi i hadithit