Shtëpi e ngritur mbi devotshmëri

CHF14.00

14 stok

Njeriu çdo gjë e toleron dhe e neglizhon në jetën e tij, vetëm familjen dhe shtëpinë e tij nuk mundet kurrë ta neglizhojë. Kur bie fjala për shtëpitë dhe familjet tona, të gjithë dëshirojmë që ti kemi në nivelin më të lartë dhe të përsosur. Autori në këtë libër na sjell ilaçin kuranor dhe atë profetik se si ti ndërtojmë shtëpitë tona dhe se si ti edukojmë familjet tona në devotshmëri.

Titulli: Shtëpi e ngritur mbi devotshmëri
Titulli i origjinalit: Bejtun usise ala et-takva
Autori: Aid El Karni
Përktheu: Sabahudin Fetahu
Lektor: Behar Hoxhaj
Korrektor: Agim Abazi
Faqosja dhe kopertina: Jusuf Saliu
Shtypi: Print Ism – Shkup
Botoi : Furkan ISM – Shkup

Njeriu çdo gjë e toleron dhe e neglizhon në jetën e tij, vetëm familjen dhe shtëpinë e tij nuk mundet kurrë ta neglizhojë. Kur bie fjala për shtëpitë dhe familjet tona, të gjithë dëshirojmë që ti kemi në nivelin më të lartë dhe të përsosur. Autori në këtë libër na sjell ilaçin kuranor dhe atë profetik se si ti ndërtojmë shtëpitë tona dhe se si ti edukojmë familjet tona në devotshmëri.

Vetë radhitja e temave në këtë libër na e bën të qartë se nëse do ti ndjekim dhe zbatojmë me përpikmëri, patjetër që shtëpitë tona do të kthehen në vatra të devotshmërisë. Autori e fillon me të porsalindurin dhe përfundon me këshillat drejtuar burrit dhe gruas në një familje besimtarësh. Në mënyrë shumë të bukur na e spjegon dhe na sjell shembuj nga jeta e pejgamberit dhe sahabeve se si ti edukojmë dhe ndërtojmë shtëpitë tona me devotshmëri. Vetë emri i autorit flet shumë. Uroj që ky libër të jetë udhëzues praktik në jetën tonë.

Kategoritë

Shtëpi e ngritur mbi devotshmëri