Shtëpi të udhëzuara

CHF11.00

5 stok

Shtëpitë tona për ne janë vende në të cilat arrijmë mirësitë e kësaj bote dhe fitojmë lumturinë e botës së përtejme.

Category:

Titulli: Shtëpi të udhëzuara
Titulli i origjinalit: Kiblegan Evler
Autorë: Nuredin Jëlldëz
Përkthyes : Fatmir Sulaj
Redaktor : Hasan Baftijari
Lektor: Namir Lapardhaja
Korrektor: Agim Abazi
Faqosja: Furkan Ism
Kopertina: Jusuf Saliu
Botues: Sh. B. Furkan Ism
Shtypi: Furkan Print – Shkup

Shtëpitë tona për ne janë vende në të cilat arrijmë mirësitë e kësaj bote dhe fitojmë lumturinë e botës së përtejme. Shtëpitë tona përfaqsojnë një qëllim më sublim se mbrojtja mag i ftohti për ne. Vendstrehimet tona që qëndrojnë në një nivel jo më poshtë se xhamitë për fitimin e kënaqësisë dhe Xhenetit të Allahut të Madhërishëm, janë amanet për ne.

I Dërguari i Allahut s.a.v.s. ia dha një përgjigje dikujt që e pyeti se çfarë ishte ‘‘shpëtimi‘‘ duhet të na bëjë të gjithëve të mendojmë: ‘‘ Mbaje gjuhën! Dija vlerën shtëpisë! Qaj për gabimin!‘‘ (Tirmidhiu, Zuhd, 61/2406)

Kategoritë

Shtëpi të udhëzuara