Shtëpia ime ka sy

CHF5.90

10 stok

Kjo përmbledhje ndahet në dy pjesë. Pjesa e parë ka 34 vjersha, që kanë tematika të ndryshme. Pjesa e dytë titullohet “Pjesa e larme”, e cila ka pesë tregime dhe pesë vjersha me motive të njëjta ose të përafërta. Gjatë leximit të kësaj vepre neve do të na dalin para sysh ngjarje e ndodhi nga jeta e përditshme dhe nga bota që na rrethon.

Titulli: Shtëpia ime ka sy
Autor: Vehbi Kikaj
Botues: Botime Nobel

Kjo përmbledhje ndahet në dy pjesë. Pjesa e parë ka 34 vjersha, që kanë tematika të ndryshme. Pjesa e dytë titullohet “Pjesa e larme”, e cila ka pesë tregime dhe pesë vjersha me motive të njëjta ose të përafërta. Gjatë leximit të kësaj vepre neve do të na dalin para sysh ngjarje e ndodhi nga jeta e përditshme dhe nga bota që na rrethon. Kështu ne do të mësojmë për sjelljet tona, për kopshtin në stinën e pranverës, për rrjedhën e lumit, për pemët në stinët e ndryshme, për zogjtë e bukur, sidomos ata shtegtarë, për detin e liqenin, për lodrat e ndryshme, posaçërisht për kukullat, për mjetet, si radio, televizioni, telefoni etj.,dhe për shumë gjëra të ndryshme që na argëtojnë këndshëm dhe na edukojnë.

Kategoritë

Shtëpia ime ka sy

Shtëpia ime ka sy