Shtyllat e Islamit dhe xhihadi – Interpretim teologjik i shtyllave të Islamit

CHF15.90

2 stok

Shtëpia Botuese Logos-A para jush sjell librin e akademikut boshnjak Reshid Hafizoviq “Shtyllat e Islamit dhe xhihadi – Interpretim teologjik i shtyllave të Islamit”.
Në këtë vepër autori i qaset shtyllave të islamit nga një perspektivë filozofike dhe e mistikës islame, ndryshe nga ajo se si jemi mësuar t’i njohim ato.
E tërë domethënia e librit do të mund të përmblidhej afërsisht në fjalët se mund të thuhet qartë ajo që përgjithësisht mund të thuhet, dhe se për atë që s’jemi në gjendje të flasim duhet detyrimisht të heshtim.

Titulli: Shtyllat e Islamit dhe xhihadi – Interpretim teologjik i shtyllave të Islamit
Autor: Reshid Hafizoviq
Formati: B5
Faqe: 288

Shtëpia Botuese Logos-A para jush sjell librin e akademikut boshnjak Reshid Hafizoviq “Shtyllat e Islamit dhe xhihadi – Interpretim teologjik i shtyllave të Islamit”.
Në këtë vepër autori i qaset shtyllave të islamit nga një perspektivë filozofike dhe e mistikës islame, ndryshe nga ajo se si jemi mësuar t’i njohim ato.
E tërë domethënia e librit do të mund të përmblidhej afërsisht në fjalët se mund të thuhet qartë ajo që përgjithësisht mund të thuhet, dhe se për atë që s’jemi në gjendje të flasim duhet detyrimisht të heshtim.

Kategoritë

Shtyllat e Islamit dhe xhihadi – Interpretim teologjik i shtyllave të Islamit