Si e lartëson pozitën tënde në Xhennet

CHF8.00

43 stok

Si e lartëson pozitën tënde në Xhennet është një libër i ri, i veçant në shqyrtimin e tij, ku sqarohen 26 vepra të mira të përmendura në Kur’an apo Sunnet, të cilat ngritin pozitën e besimtarit në shkallët më të larta të Xhennetit. Si dhe ajo se si duhet …..

Titulli: Si e lartëson pozitën tënde në Xhennet
Autor Dr. Muhammed bin Ibrahim en-Ne’im
Përktheu: Osman Abazi
Recensentë: Jakup Çunaku
Lektor: Agim Avdiu
Redaktor: Ejub Musa
Ballina: Bashkim Mehani
Shtypi: Mozaiku – podujevë

Si e lartëson pozitën tënde në Xhennet është një libër i ri, i veçant në shqyrtimin e tij, ku sqarohen 26 vepra të mira të përmendura në Kur’an apo Sunnet, të cilat ngritin pozitën e besimtarit në shkallët më të larta të Xhennetit. Si dhe ajo se si duhet …..

Kategoritë

Si e lartëson pozitën tënde në Xhennet