Si edukonte Ai s.a.v.s

CHF5.90

S’ka stok

Në këtë vepër të vogël jemi munduar, me gjithë dobësinë tonë, të paraqesim në formë të përmbledhur metodën edukative të të Dërguarit të Allahut (a.s.), duke u bazuar në disa nga shembujtë e haditheve. Metodat e edukimit të Pejgamberit s.a.v.s.

Titulli: Si edukonte Ai s.a.v.s
Autor: Osman Nuri Topbash
Përktheu: Luan Ahmeti
Redaktor: Zija Vukaj
Kryeredaktor: Alban Kali
Design: Bledar Xama
Formati:  4.3 x 8.1
Faqe: 82
Botues: Progresi Botime

Në këtë vepër të vogël jemi munduar, me gjithë dobësinë tonë, të paraqesim në formë të përmbledhur metodën edukative të të Dërguarit të Allahut (a.s.), duke u bazuar në disa nga shembujtë e haditheve. Metodat e edukimit të Pejgamberit s.a.v.s.

Si edukoi?
Cilat metoda përdori?
Si i nxori ata nga hendeqet e injorancës dhe i ngriti në majat e një qytetërimi të përsosur?
Në qoftë se i mësojmë dhe i zbatojmë këto metoda, edhe ne do të bëhemi pjesë e edukimit të të Dashurit tonë, Pejgamberit (a.s.).

Kjo vepër shpresojmë që me ndihmën e Zotit të Gjithësisë të sjellë në zemrat e lexuesve pjesë nga qëndisja shpirtërore e Pejgamberit tonë (a.s.).

I Nderuari i kësaj bote, Pejgamberi, ka thënë: “Mua më ka edukuar Zoti dhe zgjodhi për mua edukimin më të bukur.” (Xhamiu’s-Sagir, I,12.)

Dijetarët e Islamit shprehen se Pejgamberit, i kanë zbritur dy lloje shpalljesh (vahji):

1. Vahji metluv, domethënë shpallja e shkruar, e cila recitohet gjatë faljes së namazeve/Kurani i Shenjtë.
2. Vahji gajri metluv, domethënë shpallja e pashkruar; ku përfshihen të gjithë urdhrat, fjalët dhe rregullat e shpallura Pejgamberit, brenda sferës së mesazhit dhe profecisë së tij.

Kategoritë

Si edukonte Ai s.a.v.s

CHF5.90