Si kanë përfunduar ata që kanë ofenduar Muhamedin s.a.v.s.

CHF6.00

S’ka stok

Ky libër vjen si rezultat i një përpjekjeje për ta paraqitur pastërtinë e personalitetit të Muhamedit a.s. Pa dyshim që ai ka qenë më i miri i kohës dhe me virtytet më të larta. Këtë e kanë dëshmuar vetë banorët e Mekës edhe para se të pranonin islamin.

Titulli: Si kanë përfunduar ata që kanë ofenduar Muhamedin s.a.v.s.
Titulli në origjinal: Kako su završili oni koji su vredzali Muhammeda s.a.v.s.
Autori: Sanin Musa
Përktheu: Fexhrije Sulejmani
Botoi: El Kalem

Ky libër vjen si rezultat i një përpjekjeje për ta paraqitur pastërtinë e personalitetit të Muhamedit a.s. Pa dyshim që ai ka qenë më i miri i kohës dhe me virtytet më të larta. Këtë e kanë dëshmuar vetë banorët e Mekës edhe para se të pranonin islamin.

Pasi filloi ti thërrasë njerëzit në besimin e një zoti të vetëm, filluan dhe armiqësitë dhe urrejtja ndaj tij, pavarësisht se e dinin se ai ishte krijesa me e mirë që ekzistonte. Pra shembuj të luftës dhe keqpërdorimit të imazhit të profetit tonë kanë ekzistuar edhe më parë. Allahu xh.xh. e ka mbrojtur të dërguarin e tij dhe e ka lartësuar atë. Fundi i armiqve të tij ka qenë i hidhur si në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër. Edhe ata që në kohët moderne mundohen të njollosin imazhin e tij të pastër, të njëjtin fund do të kenë.

Kategoritë

Si kanë përfunduar ata që kanë ofenduar Muhamedin s.a.v.s.

CHF6.00