Si të arrihet suksesi

CHF22.00

2 stok

Në kohën kur spiritualiteti dhe morali kanë përjetuar humbje, në kohën kur shkatërrimtarët në çdo vend manifestojnë dhe paraqesin “virtytet” e tyre, në kohën kur devijimi dhe dëshpërimi kanë marrë hov, në kohë të këtilla vjen udhëtimi që bart me vete shpresën, udhërimi pas të cilit vërsulen shpirtrat e atyre të cilet bartin një brengë të thellë. Një udhëtim i tillë ringjall sërish tek ne shpirtin fitimtar dhe na zgjon nga pakujdesia. Tani motoja jonë ëshrë: “pushimi për të suksesshmit është i barabartë me pakujdesinë”.

Category:

Titulli: Si të arrihet suksesi
Autorë: Fejzal Omer Mahfuz Bashrahil
Përkthyes: Behxhet Jashari
Kryeredaktor: Rafet Zaimi
Redaktor profesional: Jusuf Hajrullahu
Redaktor gjuhësor: Mimoza Sinani
Redaktor teknik: Suhejb Xhemaili
Për botuesin: Bekir Halimi
Botues: Sh. B. Nun

Në kohën kur spiritualiteti dhe morali kanë përjetuar humbje, në kohën kur shkatërrimtarët në çdo vend manifestojnë dhe paraqesin “virtytet” e tyre, në kohën kur devijimi dhe dëshpërimi kanë marrë hov, në kohë të këtilla vjen udhëtimi që bart me vete shpresën, udhërimi pas të cilit vërsulen shpirtrat e atyre të cilet bartin një brengë të thellë. Një udhëtim i tillë ringjall sërish tek ne shpirtin fitimtar dhe na zgjon nga pakujdesia. Tani motoja jonë ëshrë: “pushimi për të suksesshmit është i barabartë me pakujdesinë”.

Ne hyrje të shekullit të njëzetenjëtë është rritur dashuria e njerëzimit për sfidat e reja dhe, nëse njeriut ia pranojmë vlerën e tij të vërtetë, medoemos duhet ta përsosim formulën “si ta arrijmë suksesin”.

Çdo gjeneratë përjeton krizën e saj, ndërsa kriza jona është mishëruar ne “ndërtuesit c lavdit” dhe “në ndërtuesit e suksesit”. Me atë që do ta quajmë “sukses i shekullit të njëzetenjëtë” vjen edhe agimi i një umeti, i cili ka qenë ne një natë të gjatë, në kohën kur bota është e shkretë nga lajmëtarët e “suksesit”, por në të njëjtën kohë edhe përplot me njerëz të dobët dhe dembelë.

Ky udhëtim është një projekt i cili do të zbulojë format e ndryshme të “suksesit” të cilave iu erdhi koha që të çrrënjosen. Ky udhëtim është projekt i cili do të ketë për rezultat paraqitjen dhe arritjen e gjeneratës “të suksesshme ne shekullin e njëzetenjëtë”.

Qëllimi i udhëtimit dhe projektit tone është që të dalim nga oborret dhe kullat tona fëmijërore dhe të nisemi rrugës së shpresës, rrugës së shekullit të ri, e kështu ta kalojmë kufirin, t’i thyejmë pengesat artificiale të cilat na janë imponuar, pra të qëndrojmë me shpresa dhe ambicie, sepse ne jemi kozmöpolitë:

“Unë jam fëmijë i tërë botës,
Asnjë vend nuk e quaj atdheu im,
Atdheu im është këtu dhe atje,
Kudo që të më kthejë përgjigjë”.

Prandaj, ngrihu dhe nisu me ne në udhëtim, bashkëngjitu me ne në këtë projekt, ashtu që t’ia kthesh shpirtit dhe jetës tënde atë vlerë të humbur. Ngjitu ne anijen në të cilen udhëton grupi më i mirë, grup ky i cili është zbukuruar dhe stolisur me parullën “ndërtojmë sukses”.

Kategoritë

Si të arrihet suksesi