Si të lexosh një libër, për librat dhe artin e të lexuarit

CHF4.90

2 stok

Një guidë e bukur dhe e lehtë e shumë dobiprurëse për të gjithë ata që do t’i hyjnë rrugës së leximit. Kushtuar të gjithë atyre që intuitivisht kanë ndjerë nevojë për një temë kësisoj. “Si të lexosh një libër. Për librat dhe artin e të lexuarit” është titulli i tij ngacmues dhe mbështetës për këdo që do ta tërheq një libër nga supi me dëshirën që ta lexojë.

WTitulli: Si të lexosh një libër, për librat dhe artin e të lexuarit
Titulli i origjinalit: Kejfe tekra kitaben
Autor: Dr. Abdulkerim Bekar
Përkthyer nga arabishtja: Agron Islami
Redaktur: Prof. Agim Baçi
Lektura: Arjan Koçi
Redaktor artistik: Nagip Ismaili
Redaktor teknik: Sedat Halimi
Shtypi: Fokus Print – Shkup
Botues: Shtëpia botuese Ajan

Një guidë e bukur dhe e lehtë e shumë dobiprurëse për të gjithë ata që do t’i hyjnë rrugës së leximit. Kushtuar të gjithë atyre që intuitivisht kanë ndjerë nevojë për një temë kësisoj. “Si të lexosh një libër. Për librat dhe artin e të lexuarit” është titulli i tij ngacmues dhe mbështetës për këdo që do ta tërheq një libër nga supi me dëshirën që ta lexojë.

Dashuria për leximin, përvetësimin e librit, të punuarit në bazë të njohurive dhe dijes, projektimi dhe lëvizja në bazë të dijes prodhojnë përparim e lulëzim, ndërsa largimi prej tyre shpie në prapambetje.

Rrallë ndosh që të hasim një bashkësi të mbetur pas kur e ka dashurinë për të lexuar dhe vetëdijën për vlerën e diturisë, sepse dashuria për të lexuar nënkupton dashurinë për tu pajisur me dituri.

Kategoritë

Si të lexosh një libër, për librat dhe artin e të lexuarit