Sinqeriteti

CHF11.90

S’ka stok

Libri Sinqeriteti i hoxhës së nderuar Jakup Asipi është ky libri i dytë me radhë, të cilin do të keni mundësi ta lexoni me kënaqësi dhe me ngazëllim të madh, sepse vetë ligjërimi i tij, vetë ai ishte i tillë, një hoxhë, një dijetar, një njeri i gjallë, i virtytshëm e me parime në jetë. Ai ishte vetë një erë e lehtë që freskonte zemrat e muslimanëve kudo që shkonte, kudo që dëgjohej e kudo që lexohej.

Titulli: Sinqeriteti
Autor: Jakup Asipi
Përmblodhi: Ermir Hoxha
Recensoi: Bashkim Aliu
Përshtati: Agim Avdiu
Përpunimi kompjuterik: Jusuf Saliu
Shtypi: Furkan Print Shkup
Botues: Furkan Ism – Shkup

Kjo është një pjesë nga përmbajtja me shumë vlerë e librit të mulla Jakupit Allahu e mëshiroftë!

Libri Sinqeriteti i hoxhës së nderuar Jakup Asipi është ky libri i dytë me radhë, të cilin do të keni mundësi ta lexoni me kënaqësi dhe me ngazëllim të madh, sepse vetë ligjërimi i tij, vetë ai ishte i tillë, një hoxhë, një dijetar, një njeri i gjallë, i virtytshëm e me parime në jetë. Ai ishte vetë një erë e lehtë që freskonte zemrat e muslimanëve kudo që shkonte, kudo që dëgjohej e kudo që lexohej.

Botimi i librit bëhet në bashkëpunim me Shoqatën Edukative Vllaznia, Kumanovë

 

Kategoritë

Sinqeriteti

CHF11.90