Solidariteti Islam

CHF6.00

S’ka stok

Ky është një libër i cili i vjen në ndihmë lexuesit për të kuptuar dhe përvetsuar moralet e larta kuranore. Kurani dhe tradita profetike e edukojnë individin besimtar në parime dhe morale te larta dhe si pasoje e gjithë shoqëria besimtare ështe e paisur me këto morale. Solidariteti është një nga vlerat më të larta të shoqërisë islame dhe autori më së miri i sjell në këtë libër shembuj nga jeta e sahabëve, brezi më i mirë i njerëzimit.

Titulli: Solidariteti Islam
Autori: Mr. Bashkim Aliu
Lektor: Agim Abazi
Kopertina: Jusuf Saliu
Shtypi: Print ISM Shkup
Botoi: Furkan ISM

Ky është një libër i cili i vjen në ndihmë lexuesit për të kuptuar dhe përvetsuar moralet e larta kuranore. Kurani dhe tradita profetike e edukojnë individin besimtar në parime dhe morale te larta dhe si pasoje e gjithë shoqëria besimtare ështe e paisur me këto morale. Solidariteti është një nga vlerat më të larta të shoqërisë islame dhe autori më së miri i sjell në këtë libër shembuj nga jeta e sahabëve, brezi më i mirë i njerëzimit.

Po ashtu na flet për ata morale që duhet të ketë individi dhe shoqëria musliamnë, në mënyrë që të arrijë të jetë solide. Mësimet kuranore janë ilaci më i mirë për besimtarin dhe shoqërinë. Prandaj individi dhe shoqëria në islamë nuk mund të konceptohen të ndara nga vlerat kuranore. Ky libër jep një kontribut të ēmueshëm në lidhje me konceptimin e individit dhe të shoqërisë në islam. Libër i cili duhet të lexohet, sidomos nga ata besimtarë që jetojnë në perëndim.

Kategoritë

Solidariteti Islam

CHF6.00