Stolia e kërkuesit të diturisë

CHF8.90

S’ka stok

Stolisja e vetës me etikë të bukur, edukatë fisnike, sjellje të mirë dhe përkushtin fetar ishte karakteristikë e pasuesve të Islamit dhe kërkuesve të diturisë. Ajo është margaritari më i çmuar në kurorën e sheritatit të cilin nuk mund ta posedojë dikush tjetër përveç atyre që e stolisin vetën me edukatën e tij dhe i largojnë cilësit e këqija që mund ta njollosin.

Titulli: Stolia e kërkuesit të diturisë
Titulli i origjinalit: The Etiquette of the Seeker of Knowledge
Autor: Dr. Bekër Ebu Zejd
Përktheu: Hasan Cana
Redaktor fetar: Dr. Valon Myrta
Redaktor gjuhësor: Dr. Abdurrahim Maxhuni
Boton: Sh.B. “Fjala e Bukur”

Stolisja e vetës me etikë të bukur, edukatë fisnike, sjellje të mirë dhe përkushtin fetar ishte karakteristikë e pasuesve të Islamit dhe kërkuesve të diturisë. Ajo është margaritari më i çmuar në kurorën e sheritatit të cilin nuk mund ta posedojë dikush tjetër përveç atyre që e stolisin vetën me edukatën e tij dhe i largojnë cilësit e këqija që mund ta njollosin.

Për këtë arsye dijetarët i kanë kushtaur vëmendje stolive të kërkuesit të diturisë, e kanë nënvizuar rëndësinë e tyre dhe kanë shkruar libra te posaçme për këtë temë. Njëri prej tyre ishte Beker Ebu Zejdi. Ky libër është një vepër e çmuar e ketij, dijetari të shquar. Libri është një udhërrëfyes i përgjithshëm për ata te cilët e marrin rrugën e kërkimit të diturisë.

Kategoritë

Stolia e kërkuesit të diturisë

CHF8.90