Studime nga kultura Islame (Ose si tu shpjegohet intelektualëve të arsimuar me kulturë perëndimore ose ateiste për Islamin)

CHF10.00

2 stok

Nga vetë titulli i veprës kuptohet se këto janë shënime nga kultura islame, janë materiale që unë i kam mbledhur e i kam sistemuar, aq sa kam mundur, gjatë leximeve të mia të kësaj literature, janë shënime që i kam mbajtur ndër vite, disa janë fragmente nga libra të lexuar, nga revista e gazeta të ndryshme, ka mjaft të dhëna enciklopcdike e të dhëna të tjera të rëndësishme.

Category:

Titulli: Studime nga kultura Islame (Ose si tu shpjegohet intelektualëve të arsimuar me kulturë perëndimore ose ateiste për Islamin)
Autorë: Shemsi Hajdari
Redaktorë: Zekerija Ibrahimi
Recensentë: Tahsin Teufiku, Vehbi  Rustemi

Nga vetë titulli i veprës kuptohet se këto janë shënime nga kultura islame, janë materiale që unë i kam mbledhur e i kam sistemuar, aq sa kam mundur, gjatë leximeve të mia të kësaj literature, janë shënime që i kam mbajtur ndër vite, disa janë fragmente nga libra të lexuar, nga revista e gazeta të ndryshme, ka mjaft të dhëna enciklopcdike e të dhëna të tjera të rëndësishme. Ndonëse përpjekja ime ka qenë të bëj një vepër që do ta ndriçojë zemrën dhe mendjen e besimtarit, shpresoj dhe e lus Zotin që këtë punë timen ta ketë rcejistruar në regjistrin e veprave të mira dhe ky libër t’u bëjë dobi Iexuesve besimtarë.

Kategoritë

Studime nga kultura Islame (Ose si tu shpjegohet intelektualëve të arsimuar me kulturë perëndimore ose ateiste për Islamin)