Studime Osmane

CHF19.90

5 stok

Ky libër është i përbërë nga një koleksion esesh të flber Ortaylı ku ai kryesisht merret me transformimet politike, ekonomike, shoqërore dhe kulturore që Perandoria Osmane ka pësuar në shekujt e saj të fundit. Brenda kornizës së konceptimit të miletit (kombit), i cili ishte unik për perandorinë si një sistem administrimi, ky libër fokusohet në fushat e transformimit, duke përfshirë pengesat e modernizimit, tendencat, strukturat provinciale dhe urbane si dhe marrëdhëniet midis Rusisë dhe Perandorisë Osmane.

Titulli: Studime Osmane
Autor: Ilber Ortayli
Redaktor: Rexhep Hida
Botoi: Shtëpia Botuese “Fan Noli”
Nr. i faqeve: 232

Ky libër është i përbërë nga një koleksion esesh të flber Ortaylı ku ai kryesisht merret me transformimet politike, ekonomike, shoqërore dhe kulturore që Perandoria Osmane ka pësuar në shekujt e saj të fundit. Brenda kornizës së konceptimit të miletit (kombit), i cili ishte unik për perandorinë si një sistem administrimi, ky libër fokusohet në fushat e transformimit, duke përfshirë pengesat e modernizimit, tendencat, strukturat provinciale dhe urbane si dhe marrëdhëniet midis Rusisë dhe Perandorisë Osmane. Ortaylı detajon sistemin e mileteve përmes përcaktimit të titujve të veçantë për pakicat jomyslimane në Perandorinë Osmane siç ishin hebrenjtë dhe grekët. Në mënyrë të ngjashme ai zbulon marrëdhëniet midis osmanizmit dhe sionizmit në dekadat e fundit të perandorisë. Pasi jep një pamje të përgjithëshme të kushtetutës dhe parlamentit osman, autori hedh një vështrim se si historia e Perandorisë Osmane dhe Perandorisë Ruse trajtohet në historiografitë botërore. Duke iu kthyer debateve rreth modernizimit, ai shpjegon sfondin historik të fenomenit që fillon nga rrethimi i dytë i Vjenës në 1683. Në kapitullin vijues ai shqyrton ndryshimet strukturore në marrëdhëniet ndërkombëtare të shtetit Osman. Para se të thellohen ndryshimet në jetën civile, ai përcakton dy kapituj për strukturat provinciale në qytetet port të perandorisë. Duke shqyrtuar me përpikmëri referencat dhe arkivat në lidhje me historinë e periudhës së fundit të Perandorisë Osmane, Ortaylı jep një pamje gjithëpërfshirëse e shumë dimensionale të perandorisë. Madje, duke përdorur edhe një gamë të gjerë të arkivave osmane. Falë aftësive të tij gjuhësore, ai siguron njohuri nga shkrime të studiuesve të ndryshëm, aspekte të cilat përbëjnë edhe vlerën dhe pasurinë më të madhe të këtij libri.

Kategoritë

Studime Osmane

Studime Osmane